ÚvodO městěAktualityAktuality z městaObnova vodovodu a kanalizace uzavře Křimickou ulici

Obnova vodovodu a kanalizace uzavře Křimickou ulici

Od 20. ledna 2020 dojde k úplné uzavírce silnice II/605 Křimická v úseku ulic Jakuba Škardy – Touškovská a Touškovská – Sulislavská. Důvodem je pokračování prací na obnově vodovodu a kanalizace v Křimické ulici v Plzni.

Křimická ulice v úseku ulic Jakuba Škardy – Touškovská a Touškovská – Sulislavská

Křimická ulice v úseku ulic Jakuba Škardy – Touškovská a Touškovská – Sulislavská

Zároveň s uzavírkami dojde i ke změně omezení tonáže při vjezdu na Křimickou ulici ze současných 10 tun na 7,5 tuny. Objízdná trasa pro vozidla do 7,5 tuny, autobusy městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy bude vedena obousměrně ulicí Na Okraji, kde budou v celém úseku vyblokována parkovací stání pro zajištění bezpečného průjezdu vozidel.

Vozidla nad 7,5 tuny jsou již od 6. ledna 2020 navedena na obousměrnou objízdnou trasu Vejprnická – Domažlická – kruhový objezd u Makra – západní obchvat Regensburská – Chebská – Křimická.

Dopravní situace

Dopravní situace

Vodárna Plzeň od září 2019 obnovuje stávající vodovodní a kanalizační sítě v Křimické ulici ve Skvrňanech, a to v úseku od křižovatky s ulicí J. Škardy až k objektu 550/111. Stavba bude probíhat za provozu vodohospodářských sítí. Konec rekonstrukce vodohospodářských sítí je naplánován na červen 2020.

Zhotovitelem rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě v Křimické ulici je společnost STAVMONTA s. r. o., náklady na akci jsou vyčísleny na zhruba 30,3 milionu korun bez DPH. Obnoveno bude přibližně 570 metrů litinového vodovodního potrubí v profilech DN 100 – 150, včetně 240 metrů vodovodních přípojek. Dále dojde k rekonstrukci zhruba 560 metrů kanalizační kameninové stoky v profilech DN 300 a 500, včetně 640 metrů kanalizačních přípojek. Po dokončení vodárenské akce opraví asfaltové povrchy Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, která plánuje celoplošnou opravu Křimické ulice.

Zveřejněno: 9. 1. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany