ÚvodO městěAktualityAktuality z městaNa plzeňské radnici se konal sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Na plzeňské radnici se konal sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Fotografie: P. Holub

Fotografie: P. Holub

V pátek 18. října se ve Sněmovním sále historické radnice na náměstí Republiky v Plzni konal XXII. Řádný sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.

Delegáty sněmu přivítal Michal Vozobule, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí. „Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje za dvacet let své existence plně prokázalo svůj význam a užitečnost. Jsem rád, že už řadu let funguje mezi námi korektní a prospěšná spolupráce. Naposledy jsme se o tom mohli přesvědčit před několika dny při řešení úniku chemikálii do řeky Úhlavy v Klatovech. Hodně věcí se nám už podařilo společně dotáhnout ke zdárnému konci nebo alespoň úspěšně rozeběhnout, jako třeba výstavbu přestupních dopravních terminálů v Plzni, Nepomuku, Přešticích nebo Nýřanech. Teď před námi stojí další důležité věci, například zpoplatnění silnic 1. třídy nebo novela stavebního zákona,“ řekl Michal Vozobule, který na závěr svého vystoupení popřál účastníkům sněmu zdárný průběh jednání.

Fotografie: P. Holub

Sněm mimo jiné schválil cíle Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) pro nadcházející období, kterými jsou: aktivní spolupráce a partnerství s krajskou samosprávou, náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti, spolupráce a náměty pro vytváření podmínek pro poskytování zdravotní péče a sociálních služeb, rozvoj kvality regionálního vzdělávání včetně podpory financování školství, ochrana a zlepšování životního prostředí s důrazem na hospodaření s vodou, aktivní vystupování SMOPK v záležitostech převodu majetku státu na obce a aktivní spolupráce se Svazem měst a obcí ČR a Svazem místních samospráv na legislativních změnách, jako je například stavební zákon, zákon o sociálních službách a podobně.

SMOPK je největší organizací sdružující samosprávy měst a obcí na území Plzeňského kraje. Jde o otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizaci, jejímiž řádnými členy mohou být všechny obce a města Plzeňského kraje a formou přidruženého členství rovněž jiné právnické osoby. Úkolem SMOPK je společně hájit a prosazovat cíle vedoucí k rozvoji území členských obcí.

Fotografie: P. Holub

Dnes má SMOPK 190 členských obcí, což je více než třetina všech obcí Plzeňského kraje. Žije v nich přes 480 tisíc obyvatel, tedy téměř 83 % obyvatel kraje. Největší členskou obcí je statutární město Plzeň. Dalšími velkými členskými obcemi jsou bývalá okresní města, dnes obce s rozšířenou působností státní správy – Domažlice, Klatovy, Rokycany, Sušice a Tachov, která mají přes 10 tisíc obyvatel. Členem SMOPK  je všech patnáct měst s rozšířenou působností státní správy v Plzeňském kraji.

Sdružení bylo založeno v roce 1999, jeho současným předsedou je Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy.

Text: Petr Holub


Zveřejněno: 21. 10. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně