ÚvodO městěAktualityAktuality z městaMěstské dopravní podniky v Plzni se zapojily do mezinárodního projektu

Městské dopravní podniky v Plzni se zapojily do mezinárodního projektu

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) se zapojily do mezinárodního projektu nazvaného EfficienCE. Jeho cílem je snížit uhlíkovou stopu v regionu střední Evropy. PMDP se projektu účastní s bateriovou posilovací stanicí, která bude sloužit k vyrovnání špičkového zatížení v trolejové síti a podpoří energeticky účinné formy městské dopravy, zejména rozvoj trolejbusů. Výsledky pilotních aktivit, znalosti a osvědčené postupy v oblasti energeticky účinných opatření shromážděné v jednotlivých městech budou předávány napříč regiony střední Evropy.

Do projektu, jenž byl zahájen v červnu 2019 v německém Lipsku, je zapojeno dvanáct partnerů, včetně sedmi organizátorů/podniků veřejné dopravy ze sedmi zemí. Spolupráce potrvá po dobu tří let a zaměří se na průzkum nevyužitého potenciálu v tomto odvětví. Snahou je přispět k naplnění cílů uvedených v Bílé knize Evropské unie, tedy snížit emise z dopravy do roku 2050 o 60 procent a snížit na polovinu míru využití „konvenčně poháněných“ automobilů v městské dopravě do roku 2030.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Většina středoevropských měst má rozsáhlé systémy veřejné dopravy, které se mohou stát základem služeb nízkouhlíkové mobility. Veřejnou dopravu ve středoevropském regionu využívá více než 63 procent dojíždějících. Opatření ke zvýšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na infrastruktuře veřejné dopravy tak mohou mít obzvláště velký dopad na snižování emisí oxidu uhličitého. Do projektu jsou zapojeny kromě České republiky také Německo, Polsko, Rakousko, Itálie, Maďarsko a Slovinsko.

Logo projektu

Projekt je podporován programem Interreg Střední Evropa, financovaným z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Orgánům místní správy, organizátorům a provozovatelům veřejné dopravy poskytuje pomoc s přípravou plánovacích a finančních strategií a akčních plánů, realizací pilotních opatření a vytvářením nástrojů a školení pro plánování a provozování nízkouhlíkové infrastruktury. Mezi aktivity mezinárodního projektu EfficienCE patří například testování nových lehkých fotovoltaických materiálů, které budou napájet osvětlení, výtahy a eskalátory ve stanicích metra, nebo využití infrastruktury veřejné dopravy k nabíjení elektrických vozidel.

Text: Eva Barborková


Zveřejněno: 13. 8. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace akce se otevře v novém okně
15.7. - 1.9.2019
Živá ulice
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
7.9. - 7.9.2019
Hrdinové Plzně
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
11.9. - 19.9.2019
Festival Divadlo