ÚvodO městěAktualityAktuality z městaMěsto přijalo dotaci z operačního programu Interreg Europe

Město přijalo dotaci z operačního programu Interreg Europe

Úvodní schůzka všech partnerů a jejich prezentace proběhla ve španělském městě Santiago de Compostela

Úvodní schůzka všech partnerů, Santiago de Compostela (zdroj foto: odd. Zprostředkující subjekt ITI magistrátu)

Město Plzeň se prostřednictvím své příspěvkové organizace Útvar koordinace evropských projektů zapojilo do projektu EURE z operačního programu Interreg Europe. Cílem tohoto operačního programu je prostřednictvím sdílení, výměny zkušeností a inovací zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje v zemích EU. Zkratka projektu EURE v sobě ukrývá efektivní využívání městských politik v oblasti životního prostředí. Projekt identifikuje politické nástroje, které ovlivňují oblast životního prostředí, a to na evropské i národní úrovni. Plzeňským tématem v projektu je nástroj ITI, tedy integrované teritoriální investice.

Oblast životního prostředí je pro plzeňskou metropolitní oblast jedním ze stěžejních témat v rámci přípravy dalšího programového období. Tato oblast a s ní spojené aktivity nabývají na významu i proto, že do nich bude v příštím programovém období směřováno 30 % celkových alokovaných prostředků z evropských fondů.

Logo Interreg EuropeZ pohledu města Plzně jde o unikátní projekt, který povede k posílení územní spolupráce a hlubší implementaci nástroje ITI. Projekt by měl pomoci posílit dialog mezi partnery - městem samotným, klíčovými subjekty v území a řídícími orgány jednotlivých dotčených operačních programů, a zajistit jednotný názor na implementaci nástroje a posílení jeho pozice od regionální přes národní až po evropskou úroveň.  Významným impulsem pro zapojení do projektu byla také možnost výměny dobré praxe s ostatními partnery a možnost přenosu chytrých řešení a úspěšných projektů na úroveň plzeňské metropolitní oblasti a celého Česka. Prostřednictvím projektu dojde také k navázání nových kontaktů a spolupráce a tím i ke zvýšení prestiže města.

Vedoucím partnerem projektu je sdružení měst Galicie (Španělsko) a severního Portugalska Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular. V rámci projektu si partneři společně se skupinou expertů z oblasti regionálního rozvoje vymění zkušenosti především v oblasti životního prostředí. Partnery projektu jsou kromě již zmiňovaného sdružení i Lublinské Vojvodství (Polsko), města Alba Iulia (Rumunsko), Riga (Litva), sdružení měst Atlantiku (se sídlem ve Francii) a rozvojové agentury z Itálie a Kypru. Do projektu bude zapojen i poradní partner z Bruselu.

Stránky projektu: www.interregeurope.eu/eure.

Zveřejněno: 19. 9. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Čistá Plzeň se otevře v novém okně
26.10. - 26.10.2019
Fest Čistá Plzeň
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
28.10. - 28.10.2019
Plzeňské oslavy vzniku republiky
Přejdete na článek Plzeň si připomene 30. výročí listopadu 1989 velkým projektem Cesta svobody
17.11. - 17.11.2019
Cesta svobody