ÚvodO městěAktualityAktuality z městaMěsto pracuje na nových akčních plánech rozvoje sociálních služeb

Město pracuje na nových akčních plánech rozvoje sociálních služeb

Město pracuje na nových akčních plánech rozvoje sociálních služeb

Zdroj foto: Odbor sociálních služeb MMP

Polovina června patřila v oblasti sociální politiky města Plzně čtyřem setkáním magistrátního odboru sociálních služeb s odbornou veřejností a krajskými partnery, na nichž nechyběli ani představitelé města – rezortní náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí Eliška Bartáková a náměstek primátora David Šlouf, do jehož gesce spadá i oblast dostupného bydlení a sociálního začleňování. Předmětem jednání každé ze čtyř platforem bylo vyhodnocení akčních plánů rozvoje sociálních služeb pro období 2021–2022 a nastavení priorit pro roky nadcházející.

Poskytovatelé, zástupci města, krajského úřadu a spolupracujících institucí veřejné správy tak zapojením do pracovních skupin významným způsobem spoluvytváří budoucí podobu a směřování sociálních služeb v Plzni. Ve dvou dnech se jednání zúčastnilo na 160 panelistů.

Město pracuje na nových akčních plánech rozvoje sociálních služeb

„Ve složitém období, které klade extrémně vysoké nároky právě na oblast sociálních služeb, ať již v kontextu s pandemií nebo aktuálně s uprchlickou krizí, velmi oceňuji postoj a nasazení plzeňských organizací. Čím dál více se ukazuje, jak nezastupitelnou roli mají sociální služby v naší společnosti, a to nejen ve vypjatých časech, ale v každodenní setrvalé péči a pomoci potřebným. Těší mě zároveň, že město Plzeň prostřednictvím odboru sociálních služeb vnímají poskytovatelé jako spolehlivého partnera v oblasti rozvoje a zkvalitňování nabízených služeb,“ přiblížila náměstkyně Eliška Bartáková.

Jednání pracovních skupin, celý proces a navržená opatření, jsou základním stavebním kamenem tvorby strategických dokumentů, jejichž prostřednictvím dochází ke zvyšování dostupnosti a komfortu sociálních služeb na území města Plzně.

„Ačkoli na celou společnost nepříznivě dopadají ekonomické důsledky války na Ukrajině a existenčními obavami jsou stiženy i organizace poskytující právě sociální služby, město Plzeň je jim dlouhodobě, o to více v těchto dobách, stabilním partnerem. V období nejistoty, spojené s mimořádnými situacemi, o to více. Naším zájmem je proto udržet i nadále kvalitní síť sociálních služeb na území našeho města a společně hledat cesty k jejich spravedlivému odměňování za neskutečně náročnou činnost, která společností dosud není doceněna,“ dodal náměstek David Šlouf.

Město pracuje na nových akčních plánech rozvoje sociálních služeb

„Veškeré výstupy z jednání zmíněných týmů, soustředěných na zkvalitňování služeb pro seniory, zdravotně postižené a cizince, budou Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně zpracovány do akčních plánů a po schválení v orgánech města zveřejněny na www.plzen.eu/socialnisluzby. Oblast služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené je od 1. října 2021 řešena Odborem dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně, v jehož gesci je i problematika sociálního bydlení, a s nímž v prostředí sociálních služeb v Plzni úzce spolupracujeme,“ doplnila Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb.

Editace textu: Eva Kriegerová


 

Zveřejněno: 20. 6. 2022, Eva Kriegerová

Tradiční akce města Plzně

Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
6.10. - 7.10.2023
Pilsner Fest

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni