ÚvodO městěAktualityAktuality z městaMěsto Plzeň spustilo web ke své veřejné sbírce

Město Plzeň spustilo web ke své veřejné sbírce

Město Plzeň spustilo v pondělí 28. března svůj nový web k veřejné sbírce města s názvem Pomáhající Plzeň. Web, jehož adresa odpovídá názvu sbírky, je https://www.pomahajiciplzen.eu/. Nabízí přehledně informace pro lidi, kteří chtějí nabídnout pomoc a finančně podpořit oficiální městskou sbírku, dále informace, komu sbírka pomáhá, ale postupně budou přibývat i příběhy lidí, jimž pomůže. Web je ve třech jazykových mutací – češtině, ukrajinštině a angličtině. Lidé se na web veřejné sbírky města Plzně dostanou přímo přes adresu pomahajiciplzen.eu nebo z oficiálních stránek města www.plzen.eu kliknutím na modrožlutý box v pravé spodní části strany na název Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň.

Náhled nového webu

Náhled nového webu

„Za prvních 20 dní fungování veřejné sbírky lidé poslali přes 2,5 milionu korun. Moc všem dárcům děkujeme. Městská sbírka je vyhlášena na dobu neurčitou a pomůže lidem v bytové nouzi, ať už se jedná o samoživitele, seniory, zdravotně hendikepované nebo aktuálně ukrajinské uprchlíky. Cílem sbírky a zároveň jejím mottem je Pomáháme lidem kolem nás. Pomáháme (v) Plzni. Pokud pomůžeme lidem, kteří se ocitli nad propastí, aby se do ní nedostali, zároveň tak pomůžeme naší společnosti ve městě. Všem nám se zde bude žít zase o něco lépe. Každý z nás se může dostat do situace, kdy mu chybí peníze na něco, co opravdu nutně potřebuje, například střechu nad hlavou. Město se proto rozhodlo vytvořit most mezi Plzeňany. Mezi těmi, kteří chtějí nabídnout finanční pomoc druhým, a těmi, kteří mají málo, i když se snaží,“ uvedl David Šlouf, náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem.

Nový web k veřejné sbírce vznikl s cílem poskytnout případným dárcům maximum informací na jednom místě, zpracovává se i část pro žadatele. Vychází z vizuálního stylu města, aby bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o sbírku pro lidi v Plzni a městem Plzní garantovanou.

„Práce na novém webu začaly před dvěma týdny a web se bude postupně rozrůstat, například o příběhy lidí, kterým prostředky sbírky pomohly. Samozřejmě také přibude návod pro zájemce, jak si o příspěvek ze sbírky požádat včetně potřebného formuláře,“ řekla Veronika Jilichová Nová, radní pro oblast prezentace a marketingu. Pro podporu sbírky probíhají i další komunikační aktivity, například spotová kampaň v rádiích, prezentace sbírky v médiích, benefiční akce apod. Mimo jiné její propagaci ochotně podpořily i FC Viktoria Plzeň a HC Škoda Plzeň na svých zápasech i ve svých zpravodajích.

„Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň je určena pro každého, kdo bydlí v Plzni a ocitl se v tíživé finanční situaci a je pro něj nemožné řešit svoji situaci vlastními silami. Výtěžek sbírky bude použit k úhradě nákladů spojených se zajištěním dlouhodobého bydlení – úhrada nájemného a souvisejících služeb a energií, kauce, pořízení základního vybavení bytu a zajištění dalších nutných potřeb souvisejících s integrací do společnosti. Budeme pomáhat například i rodičům dětí, kteří nemají finance na školní pomůcky a kroužky. Příjemcům může dar umožnit nastartovat lepší život, nebo vyřešit těžkou situaci. Žadatelé budou moci požádat až o sto tisíc korun s tím, že 20 tisíc korun může náš odbor poskytnout hned po vyhodnocení situace žadatele. Pokud někdo žádá o vyšší částku, musí dar projít schválením zastupitelstvem města,“ vysvětlil Jakub Václavů, vedoucí oddělení sociálního začleňování Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně, který je autorem webu společně s magistrátním odborem prezentace a marketingu.

Banner_veřejná sbírka

Veřejná sbírka začala v úterý 8. března. Rozdělování darů z vybraných financí se teprve rozbíhá.

Web pro město Plzeň zpracovala webová a grafická agentura Beneš & Michl ve spolupráci se Správou informačních technologií města Plzně.

Číslo sbírkového účtu města Plzně u Komerční banky je 123-5443790227/0100. Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě zaslání finančních prostředků na tento účet je zobrazen název účtu plátce, číslo jeho účtu, výše a měna platby, datum připsání či odepsání platby, popis platby a zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, pokud byly plátcem uvedeny. Zasláním prostředků na tento sbírkový účet vyjadřuje plátce svůj souhlas se zveřejněním jména/názvu účtu plátce a dalších uvedených údajů, včetně výše zaslané finanční částky.
Odkaz na transparentní účet: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-5443790227.

Text: Adriana Jarošová


 

Zveřejněno: 28. 3. 2022, Adriana Jarošová

Tradiční akce města Plzně

Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
22.9. - 27.9.2023
Finále Plzeň
Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
6.10. - 7.10.2023
Pilsner Fest

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni