ÚvodO městěAktualityAktuality z městaMěsto má územní studii pro výjimečnou lokalitu Americká – Sirková

Město má územní studii pro výjimečnou lokalitu Americká – Sirková

Na obrázku je případ možného hmotového řešení zástavby v území

Na obrázku je případ možného hmotového řešení zástavby v území

Územní studie Americká – Sirková byla odsouhlasena usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 465 dne 26. října 2017. Studie stanovuje základní podmínky pro budoucí podobu významného území v centru města Plzně mezi Americkou třídou, Denisovo nábřežím a Nádražní ulicí. Jedná se o mimořádně důležité území, jehož význam je dán především jeho výjimečnou polohou mezi hlavním vlakovým nádražím a centrem města. Současný neutěšený stav tomuto významu bohužel neodpovídá.

Vymezené území zaujímá plochu přibližně 11,5 hektaru a jeho součástí je mimo jiné prostor po bývalém Domě kultury. Většina zastavitelných bloků je v majetku soukromých vlastníků, stávající veřejná prostranství jsou v majetku statutárního města Plzně. Nově navrhovaná veřejná prostranství jsou pak vedena přes pozemky, které jsou a historicky vždy byly v soukromém vlastnictví.

Lokalita Americká - Sirková v Plzni (pohled od sadového prstence)

Lokalita Americká - Sirková v Plzni (pohled od sadového prstence)

Územní studie vychází z urbanisticko-architektonické soutěže z roku 2014 a podrobněji rozpracovává podmínky stanovené v Územním plánu Plzeň. Během zpracování byla studie standardně projednána s příslušnými orgány státní správy, správci sítí, městským obvodem Plzeň 3 a klíčovými vlastníky pozemků v území.

Zpracovatel studie, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, připravuje představení územní studie veřejnosti formou výstavy a besedy pro veřejnost. Termíny konání akcí budou s dostatečným předstihem zveřejněny.

Lokalita Americká - Sirková v Plzni (pohled od hl. vlakového nádraží)

Lokalita Americká - Sirková v Plzni (pohled od hl. vlakového nádraží)

Více informací naleznete na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.


Zveřejněno: 3. 11. 2017, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň