ÚvodO městěAktualityAktuality z městaKřesadlo 2019 udělilo ceny dobrovolníkům v Plzeňském kraji

Křesadlo 2019 udělilo ceny dobrovolníkům v Plzeňském kraji

Zdroj fotografií: DoRA Plzeň

Zdroj fotografií: DoRA Plzeň

Cena Křesadlo, jež si klade za cíl ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví i neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají, bylo předáno ve čtvrtek 31. října v kreativní zóně DEPO2015. Křesadlo organizovala Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, která udělila celkem tři hlavní ceny Křesadlo, dvě Zvláštní ceny poroty a jedno Zvláštní poděkování za dobrovolnické aktivity. Slavnostního večera se za město Plzeň zúčastnili primátor města Martin Baxa a náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Zdroj fotografií: DoRA Plzeň

Hlavní cenu obdrželi:

Svatava Rabasová za její dlouhodobou dobrovolnickou a prosociální činnost v Horšovském Týně a okolí. Zasadila se o vybudování Komunitního centra Horšovský Týn, které poskytuje prostor pro široké spektrum kulturních a společenských aktivit a komunitního setkávání. Daří se jí získávat další zapálené dobrovolníky v oblasti, každoročně se zde zapojuje jako koordinátorka do celonárodní Tříkrálové sbírky. V činnosti farní charity se zaměřuje na podporu dětí ze sociálně slabých rodin. Hlavní cenu jí předala náměstkyně primátora Eliška Bartáková.

Miroslav Klas předseda a zakládající člen Společnosti pro veřejnou dopravu, z. s., která od roku 2004 sdružuje osoby se zájmem o dané téma a provádí popularizační, publikační a související zájmovou činnost na dobrovolnické bázi. Miroslav Klas věnoval značnou část svého dosavadního života dobrovolnické práci na poli popularizace veřejné dopravy jako dlouhodobě udržitelného a ekologického způsobu přepravy, uchování kulturního a technického dědictví v regionu.

Ladislav Čáslavský je předsedou zapsaného spolku Němejcův Ateliér „K“ v Nepomuku a hlavním organizátorem aktivit, které spolek pořádá. Pořádá řadu výstav nejen v regionu, ale i za hranicemi naší vlasti. Obrazy jsou dnes v soukromých i veřejných sbírkách v Německu, Itálii, Holandsku či Brazílii. V letošním roce zdobí jeho obrázky města Nepomuk oficiální nástěnný kalendář Nepomuku, další obrazy zapůjčuje zdarma do kostelů v regionu, pořádá přednášky na výtvarná témata. Mladou generaci umělecky vzdělává na workshopech, které pravidelně spolek pořádá.

Zvláštní cenu získaly Tereza Šotová Přívětivá a Petra Koukolíková.

Tereza Šotová Přívětivá působí jako dobrovolnice na pozici místopředsedkyně spolku Nošenky z Plzně z.s., organizuje aktivity spolku a vede tým dobrovolníků. Svým nadšením spojuje lidi a reprezentuje myšlenku kontaktního rodičovství a respektujícího přístupu jak ve výchově, tak v komunikaci mezi lidmi.

Petra Koukolíková působí v Občanském sdružení ProCit, z.s od samého začátku. Nejprve se zapojila jako asistent k dětem při různých aktivitách a kurzech. Nyní vede kurzy cvičení, plavání a je lektorkou při kroužku logopedie. Také vede letní příměstské tábory a pomáhá při přípravě a realizaci víkendových nebo týdenních vzdělávacích a sportovně-relaxačních pobytů.

Zvláštní poděkování bylo uděleno Petru Blahovi, jenž byl nominován svým handicapovaným synem, o kterého se 20 let stará. Pomáhá i dalším invalidním a zdravotně postiženým lidem. Působí také v místní organizaci Svazu tělesně postižených – vozíčkáři Plzeňska.

Každý ze 40 nominovaných dobrovolníků obdržel jako poděkování drobný dárek a certifikát.

Text: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 4. 11. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně