ÚvodO městěAktualityAktuality z městaKontaktní místo pro bydlení funguje dva roky. Měsíčně odbaví 180 klientů

Kontaktní místo pro bydlení funguje dva roky. Měsíčně odbaví 180 klientů

Město Plzeň v květnu 2020 změnilo pravidla pro nakládání s městskými byty, kterých vlastní řádově tři tisíce. Zájemci už nemusí podávat žádost na magistrátním bytový odbor, ale mohou se zaregistrovat a byt si vybírat na realitním portálu města. V souvislosti s tím vzniklo Kontaktní místo pro bydlení sídlící v Jagellonské ulici 8, kde s registrací či přihláškou na byt zájemcům pomohou magistrátní úředníci. Kontaktní místo je žadatelům k dispozici každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin. S informativní zprávou o fungování kontaktního místa se na květnovém zasedání seznámili zastupitelé města.

Kontaktní místo pro bydlení

Kontaktní místo pro bydlení (fotografie: M. Pecuch)

„Kontaktní místo pro bydlení jsme otevřeli v červnu roku 2020, tedy následně po změně pravidel pro nakládání s městskými byty. Měsíčně odbaví průměrně 180 klientů. Klienty jsou nejčastěji ženy. Nejvíce dotazů mají na volné městské byty, o které se mohou ucházet, na druhém místě jsou to dotazy, jak získat městský byt. Třetím nejčastějším požadavkem návštěvníků je změna údajů v registraci na dostupné bydlení,“ vysvětlil David Šlouf, náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města.

Na Kontaktním místě pro bydlení se návštěvníkům dostane nejen pomoci se správou jejich registrace na dostupné bydlení a přihlašování na uvolněné byty, ale také poradenství v oblasti bydlení a sociální problematiky. Nejčastěji se jedná o poradenství v oblasti dávkového systému, kontakty na sociální služby a jiné možnosti bydlení na území města Plzně včetně sociálního poradenství.

„Změnou pravidel a otevřením Kontaktního místa pro bydlení jsme ale nepřestali ve zkvalitňování aktivit, které se týkají informovanosti veřejnosti v bytové oblasti. Na Kontaktní místo pro bydlení je možné se nově objednat prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, návštěvníci tak mají možnost si rezervovat datum a konkrétní čas konzultace. Poslední novinkou je zprovoznění informační linky, na které dotazy zodpovídá robotická operátorka, tzv. Voice Bot, nazývaná jako Samantha. Robotická operátorka je v provozu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Volajícího provede a seznámí s možnostmi, jak získat městský byt,“ doplnil novinky náměstek David Šlouf.

Kontaktní místo pro bydlení (fotografie: M. Pecuch)

Robotická operátorka Samantha je v ostrém provozu od 1. dubna 2022 na telefonním čísle 378 032 222. Nový systém pomáhá zaměstnancům Kontaktního místa pro bydlení při vyřizování telefonátů na téma týkající se registrací na dostupné bydlení. „Samozřejmě ne všem může robotický operátor vyhovovat, proto je dále nastavena možnost spojit se i s pracovníkem úřadu, a to v případě, když jejich požadavek nebude robotickou operátorkou vyřízen k jejich spokojenosti,“ zdůraznila Karolína Vodičková, vedoucí magistrátního odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování, pod které Kontaktní místo pro bydlení spadá.

Kontaktní místo pro bydlení je moderní nástroj bytové politiky, který je rozvíjen na území České republiky. Ty fungují také v dalších městech – Praze 3, 12, 7 a 10, Českých Budějovicích, Liberci, Písku, Jihlavě, Brně. Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně se pravidelně účastní setkání měst, které provozují Kontaktní místa pro bydlení. Cílem je výměna dobré praxe. Jednotné Kontaktní místo pro bydlení představuje prostor, ve kterém mohou lidé řešit své problémy týkající se bydlení a s tím spojené záležitosti.

Text: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 13. 5. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
2.6. - 3.6.2023
Inovujeme Plzeň
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni