ÚvodO městěAktualityAktuality z městaKluci z Centra robotiky zabodovali na mezinárodní soutěži

Kluci z Centra robotiky zabodovali na mezinárodní soutěži

Skvělých výsledků dosáhly děti z plzeňského Centra robotiky na mezinárodní robotické soutěži Robotiáda 2023 v Brně. Dva týmy vytvořené z účastníků kroužku Inteligentní lego roboti pokročilí získaly mezi třemi desítkami soutěžních družstev ze základních a středních škol výborné hodnocení. Ve skupině základních škol skončily na 3. a 5. místě, v celkovém hodnocení pak na 7. a 11. místě.

Zdroj fotografií: Správa informačních technologií města Plzně

Zdroj fotografií: Správa informačních technologií města Plzně

Obě skupiny využily ke stavbě robotů dvě stavebnice – Lego Mindstorms EV3 a Lego Spike Prime, se kterými na kroužku kluci běžně pracují. Výsledkem byly stroje s několika funkcemi využitelnými i v praktickém životě.

„Jsme rádi, že se s dětmi z Centra robotiky účastníme robotických soutěží. Vždy jim to přinese něco nového. Na Robotiádě v Brně, kde kluci soutěžili v kategorii Freestyle, museli vymyslet, naplánovat, zkonstruovat a naprogramovat svůj projekt. Rozvíjeli nejen své informatické myšlení a algoritmizaci, ale i takzvané soft skills, tedy prezentační dovednosti, schopnost komunikace a spolupráce. Kluci si celou akci užili a zároveň to pro ně byl impuls zúčastnit se další soutěže, která proběhne v Praze v dubnu 2023. Kluci se chtějí posouvat a my jsme rádi, že jim můžeme pomoci na jejich cestě,“ uvedla Martina Jedličková, metodik vzdělávání v Centru robotiky.

Zdroj fotografií: Správa informačních technologií města Plzně

Podle Luďka Šantory, ředitele Správy informačních technologií města Plzně, hraje Centrum robotiky v Plzni důležitou roli: „Před lety jsme přišli s myšlenkou, že chceme už od nejnižšího stupně vzdělávání podporovat výuku technicky zaměřených předmětů. Vybavili jsme proto příslušnou technikou základní školy a děti, které se o tyto obory více zajímají, chodí i do kroužků v Centru robotiky. Lektoři pak školí i pedagogy, vytvářejí pro ně výukové materiály a inspiraci do výuky. Jen díky takto propracovanému systému a pracovnímu nasazení našich lektorů systém skvěle funguje a o všechny aktivity centra je obrovský zájem.“

Zdroj fotografií: Správa informačních technologií města Plzně

Plzeň se ale stará o technicky nadané mladé lidi dál. „Vytvořili jsme PINE – Plzeňský inovační ekosystém, protože inovace a moderní technologie jsou hudbou budoucnosti. Pokud se už v Centru robotiky objeví žák se zájmem o tyto obory, je důležité pomoct mu i v dalších letech. Tady nastupuje náš SIT Port, který pracuje s komunitou 16+, se studenty, kteří si chtějí zkusit zrealizovat podnikatelský nápad. Podporu dále získávají startupisté, začínajícím podnikatelům pomáhá BIC Port, o zavedené firmy se stará BIC Plzeň. Své sídlo, pracovní prostory a profesionální vybavení najdou ve Vědeckotechnickém parku na Borských polích nebo v TechToweru. Tím ale nic nekončí, právě naopak. Již fungující firma a její majitel se v Plzni usadí, přinesou městu a obyvatelům řadu benefitů, založí tady rodinu a jeho děti se – stejně jako on – mohou realizovat v Centru robotiky. A ekosystém PINE jede znovu,“ vysvětlil Luděk Šantora.

Velkým přínosem Centra robotiky je skutečnost, že výuka v kroužcích či na různých akcích i pro širokou veřejnost probíhá nenásilně, formou hry a legrace. Rodiče dětí, kteří do centra docházejí, si nejvíce pochvalují to, že díky zábavě děti ani nepostřehnou, že už se ponořily do výuky a poznávají nové věci a svět kolem sebe. Konstrukce a programování robotů je jen malá ukázka z toho, co vše mohou v Centru robotiky děti zažít. Skvělými výsledky na prestižní robotické soutěži tento rok teprve začíná.

Více informací je na webu:
www.centrumrobotiky.eu

Editace textu: Monika Krausová


Zveřejněno: 3. 3. 2023, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny
Web Jeden svět se otevře v novém okně
22.3. - 2.4.2023
Jeden svět
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
31.3. - 31.3.2023
Hudební ceny Žebřík