ÚvodO městěAktualityAktuality z městaJosef František Smetana má opravený náhrobek na Mikulášském hřbitově

Josef František Smetana má opravený náhrobek na Mikulášském hřbitově

Odhalení náhrobku J. F. Smetany

Foto: Martin Pecuch

Významná plzeňská obrozenecká osobnost Josef František Smetana, bratranec slavného skladatele Bedřicha Smetany, má zrestaurovaný náhrobek na Mikulášském hřbitově. Obnovenou původní podobu náhrobku z roku 1965 slavnostně odhalili v pátek zástupci města, kraje, Západočeské univerzity v Plzni i odborné veřejnosti. Přijely i zástupkyně rodné obce buditele, Svinišťan u České Skalice ve východních Čechách, kde je na jeho rodném domě umístěna pamětní deska.

Josef František Smetana (1801-1861) působil jako profesor na plzeňském filozofickém ústavu a gymnáziu. „Byl to významný buditel, člověk, který působil v oblasti přírodních věd, humanitního vzdělávání. Zasloužil se o vzestup české řeči a národního uvědomění. Jsem rád, že dnes máme příležitost si tohoto významného člověka spojeného s naším městem připomenout,“ uvedl náměstek plzeňského primátora Martin Baxa. Připomněl, že Smetanovy sady jsou pojmenovány právě po této osobnosti, což si možná ne všichni Plzeňané uvědomují.

Odhalení náhrobku J. F. Smetany

Foto: Martin Pecuch

Právě Josef František Smetana se mimo jiné zasadil o popularizaci astronomie v Čechách a přispěl k tomu ve své době i první českou knihou o astronomii. V učebnici pojmenoval původními českými výrazy astronomické objekty, pro které se dosud používaly jen názvy německé či latinské. Právě i díky jeho zásluhám o astronomii byl jeho opravený náhrobek odhalen u příležitosti 100. výročí České astronomické společnosti (ČAS).

Ve spolupráci Západočeské pobočky ČAS a městské organizace Správa veřejného statku města Plzně vznikl projekt na rekonstrukci náhrobku. V městském depozitu se našel vhodný litinový kříž, který podle dochované dokumentace odpovídal původnímu. Restaurátor Petr Círl opravil sokl a umístil na něj kříž i přesnou kopii destičky se jménem. Město Plzeň přispělo na opravu částkou 42 tisíc korun.

J. F. Smetana se dostal do Plzně jako člen premonstrátského řádu z Teplé. Péčí premonstrátů byl v Plzni založen filozofický ústav a Smetana byl jedním z jeho profesorů, zaměřoval se zejména na výuku přírodních věd. Ve spolupráci se svým starším kolegou, matematikem Josefem  Vojtěchem Sedláčkem, prosazoval výuku v českém jazyce, byl aktivně činný v obrozeneckých spolcích, založil  noviny Posel ode Mže, byl předsedou plzeňské části Lípy Slovanské. Je autorem česky psaných učebnic silozpytu (fyziky), dějepisu a astronomie, napsal mnoho básní, založil a ze svých prostředků vybavil českou knihovnu pro studenty ústavu, pořádal nedělní přednášky pro učně, tovaryše a mistry.  V roce 1837 vydal první česky psanou astronomickou publikaci „Základové hvězdosloví, čili astronomie“. Během jeho působení a pod jeho patronací v Plzni úspěšně dostudoval jeho o 22 let mladší bratranec Bedřich a složil maturitní zkoušku.

Text: Marie Fialová


 

Zveřejněno: 13. 3. 2017, Eva Barborková

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni