ÚvodO městěAktualityAktuality z městaInformace o vodě ve Velkém boleveckém rybníce jsou k dispozici na webu

Informace o vodě ve Velkém boleveckém rybníce jsou k dispozici na webu

Velký bolevecký rybník (foto: M. Pecuch)

Velký bolevecký rybník (foto: M. Pecuch)

Výšku hladiny, množství dočerpané vody z Berounky i aktuální teplotu vody při hladině si nyní mohou zájemci zjistit na webu. Správa informačních technologií města Plzně (SITMP) spolu se Správou veřejného statku města Plzně (SVSMP) zprovoznily novou internetovou stránku https://bolevak.plzen.eu s pravidelně se aktualizujícími informacemi.

„Nedostatek vody v Boleváku pocítili v posledních letech všichni, kteří se do něj chodí koupat, či se jen kolem něj procházejí nebo projíždějí na kole. O to víc se zajímají o to, jak hladina v největším rybníce Bolevecké rybniční soustavy v Plzni stoupá a jak účinný je systém napouštění vody z řeky Berounky. Proto jsme se rozhodli založit na internetu samostatnou neustále aktualizovanou webovou stránku, kde budou všechny tyto informace veřejně dostupné a lidé si budou moci porovnat i v čase, jak se situace s hladinou vody v rybníce vyvíjí,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Často vídám, jak si lidé čtou informace o čerpání vody do Boleváku umístěné na plotě u výpusti do rybníka. Proto jsme během zimy začali připravovat podklady pro on-line zveřejnění nejen množství dočerpané vody do rybníka, ale také o výšce jeho hladiny a teplotě vody. To ocení většina plavců až v létě,“ uvedl vedoucí oddělení vodního hospodářství a rybářství Správy veřejného statku města Plzně Martin Gregar, který má městské rybníky na starosti.

Stav vody v Boleváku ukáže nový web (zdroj: bolevak.plzen.eu)

Stav vody v Boleváku ukáže nový web (zdroj: bolevak.plzen.eu)

Za tvorbou nového webu stojí SITMP. „Naším úkolem bylo vytvořit jednoduchý web, který poskytne základní informace o stavu čerpání vody do Velkého boleveckého rybníka. Denní bilanci čerpání získáváme přímo z čerpací stanice, z povrchových čidel pak máme údaje o výšce hladiny a teplotě vody. Informace se aktualizují každých dvacet minut a web je samozřejmě kompatibilní s různými zařízeními – s počítači, mobilními telefony, tablety,“ vysvětlil Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání, do jehož gesce patří i činnost SITMP. Doplnil také, že k dispozici je více dat, která se ukládají jako takzvaná otevřená data na https://opendata.plzen.eu.

Informace najdou zájemci na internetové adrese https://bolevak.plzen.eu, kde se zobrazují hodnoty za posledních šest dní. Při kliknutí na podrobnější grafy se pak zobrazí hodnoty výšky hladiny od začátku čerpání přečištěné vody z Berounky a bilance čerpání od konce ledna.

Z grafů je zřejmé, že se voda nečerpá každý den. To může mít několik důvodů: probíhají čerpací, komplexní či individuální zkoušky. Po určité době čerpání je třeba, aby proběhly čistící procesy, při kterých přečištěná voda do rybníka také neteče. Čerpání nemůže být ani v případě, že je voda v Berounce příliš zakalená. Samotné čerpání vody z Berounky je omezeno limitem celkové doby čerpání za rok a výškou hladiny, resp. minimálním průtokem vody v řece. Je tak možné, že v horkých letních dnech, kdy hladina Berounky klesne pod danou mez, nebude možné vodu čerpat.

Stav vody v Boleváku ukáže nový web (zdroj: bolevak.plzen.eu)

Stav vody v Boleváku ukáže nový web (zdroj: bolevak.plzen.eu)

Stavba úpravny vody pro Velký bolevecký rybník začala v březnu loňského roku a do zkušebního provozu byla spuštěna v září. Úpravna zahrnuje jímací objekt na vodu z Berounky, potrubí, kterým je vedena, budovu úpravny vody s technologií a potrubí s výpustí do Velkého boleveckého rybníka. Úprava vody přes keramické membrány je maximálně efektivní a úsporná. Při praní keramických membrán se spotřebuje až desetkrát méně vody než při úpravě vody pískovou filtrací. V poslední fázi úpravy je voda desinfikována pomocí UV lamp, které jsou šetrné k životnímu prostředí, protože pracují bez chemikálií.

Od spuštění úpravny se hladina vody ve Velkém Boleveckém rybníce zvedla o 62 centimetrů.  Do normálního stavu (312,15 m n.m.) zbývá aktuálně 67 centimetrů. Nyní je hladina vody ve výši 311,47 m n.m., při spuštění úpravny byla jen 310,85 m n. m. „Při ideálních podmínkách by ostrůvek mohl zmizet pod hladinou v létě letošního roku. S jistotou to ale říci nemůžeme, protože to závisí zejména na počasí, hlavně v létě. Srážky, teploty, ale i vítr ovlivňují čerpání vody i odpar z rybníka,“ vysvětlil Martin Gregar. Odborníci si ani netroufají odhadnout, kdy rybník opět dosáhne normální hladiny. Nikdo totiž netuší, jak moc vody se vsákne do podloží a bude tak sanovat nízkou hladinu podzemní vody z minulých let.

Editace textu: Barbora Hájková


Zveřejněno: 17. 3. 2023, Monika Krausová

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
2.6. - 3.6.2023
Inovujeme Plzeň
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni