ÚvodO městěAktualityAktuality z městaGratia futurum 913 řešila stav podfinancování zdravotních služeb

Gratia futurum 913 řešila stav podfinancování zdravotních služeb

Zdroj fotografií: Odbor sociálních služeb MMP

Zdroj fotografií: Odbor sociálních služeb MMP

Více než stovka účastníků se sešla na šestém ročníku konference společnosti Gratia futurum 913, který se konal 23. a 24. ledna v plzeňském hotelu Primavera. Tématem byla problematika financování zdravotních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a jejich nedostatečná úhrada ze strany zdravotních pojišťoven. Konference se konala pod záštitou náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Elišky Bartákové. Organizátorem byl plzeňský Městský ústav sociálních služeb (MÚSS).

„Velmi mě těší, že vás všechny mohu opět přivítat v Plzni. Chápu plně důvody tohoto setkání a naléhavost řešeného tématu. I přesto, že jde o neradostnou skutečnost, se kterou se dnes a denně musíte potýkat a oprávněně máte pocit velké nespravedlnosti, věřím, že společnými silami, koncentrovanými v této platformě, dosáhnete postupně narovnání podmínek tak, aby za kvalitní služby, které poskytujete v rámci svých sociálních zařízení, byly úhrady ze strany pojišťoven na odpovídající úrovni stejně jako je tomu v zařízeních zdravotnických,“ řekla na úvod účastníkům náměstkyně Eliška Bartáková.

Zdroj fotografií: Odbor sociálních služeb MMP

 „Tato platforma se schází již pošesté a já věřím, že tentokrát se nám dostane sluchu z odpovědných míst Ministerstva zdravotnictví a Všeobecné zdravotní pojišťovny v otázce problémů týkajících se dlouhodobého podfinancování zdravotních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v terénních zdravotních službách, tedy v domácí péči,“ uvedl ředitel MÚSS Vladimír Chuchler.

Vysvětlil, že z úhrad od pojišťoven nelze zaplatit zdravotní sestře, která využije každou minutu své pracovní doby k poskytování pojišťovnou hrazené zdravotní péče, ani základní plat, natož příplatky za soboty, neděle a svátky, noční směny, odměny, osobní ohodnocení ani zákonné odvody z platu a daně. Chybějící finanční prostředky, a to i přesto, že jde o zákonnou povinnost zdravotní pojišťovny, poskytovatelům pobytových sociálních služeb poskytují územně samosprávné celky, tedy města a kraje.

„Je smutné vidět, jak se Ministerstvo zdravotnictví a Všeobecná zdravotní pojišťovna při tom všem tváří netečně. Nebýt financí od měst a krajů, v pobytových zařízeních sociálních služeb již dávno zdravotní sestry nejsou, přičemž čtyřiadvacetihodinová přítomnost zdravotní sestry je jedním z hlavních důvodů, pro nějž lidé a jejich blízcí nástup do pobytového zařízení sociálních služeb volí,“ řekl ředitel.

„Je mi líto, že po tolika letech ve službách jsem se nejen já, ale stovky poskytovatelů služeb v této zemi dožil stavu, kdy Ministerstvo zdravotnictví a Všeobecná zdravotní pojišťovna péči o tento segment zdravotních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb evidentně dlouhodobě finančně nezvládá,“ dodal Vladimír Chuchler.

Zdroj fotografií: Odbor sociálních služeb MMP

Odborná společnost Gratia futurum 913 sdružuje zástupce poskytovatelů sociálních služeb i jednotlivce, jimž situace v oblasti financování zdravotní péče v sociálních službách není lhostejná. Jejím cílem je přispět k narovnání podmínek financování zdravotní péče v pobytových sociálních službách.

Městský ústav sociálních služeb je největším poskytovatelem sociálních služeb na území města Plzně. Provozuje čtyři pobytová zařízení, jeden denní stacionář, rozsáhlou pečovatelskou službu a nestátní zdravotnické zařízení domácí péče. Má 330 zaměstnanců, kteří se starají o 456 klientů v pobytových zařízeních, o 25 lidí v denním stacionáři a tisícovce potřebným poskytují pečovatelské služby.

Zveřejněno: 24. 1. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany