ÚvodO městěAktualityAktuality z městaGalerie města Plzně zve na dvě výstavy

Galerie města Plzně zve na dvě výstavy

Dva výstavní projekty připravila na letošní podzimní měsíce Galerie města Plzně sídlící na náměstí Republiky. V jejím přízemí je k vidění neobvyklá instalace s barevnými světly, stíny i projekcí. Jejím autorem je Jan Stolín. Ve sklepních prostorách se pak svými realizacemi zabývajícími se možnostmi rozvinutí digitálního obrazu představují Lukáš Dostálek a Jan Rouha.

Zdroj fotografií: archiv Galerie města Plzně

Zdroj fotografií: archiv Galerie města Plzně

„Galerie města Plzně se zaměřuje na současné umění, návštěvníkům představuje jeho aktuální tendence. Taková je i instalace, která je k vidění v hlavních výstavních prostorách této galerie. Jmenuje se Depozice a tento ojedinělý projekt připravil Jan Stolín. Ten pojal jednotlivé části tohoto přízemního prostoru jako na sebe navazující a doplňující se. Rozvinul v nich svoji zkušenost se základními výrazovými prostředky, s tvarem, barvou, plochou, světlem a zvukem, stejně jako s objektem, panelem, kresbou i projektorem,“ uvedla náměstkyně primátora města Plzně Eliška Bartáková, do jejíž gesce mimo jiné patří i oblast kultury. Nad výstavou Depozice převzala záštitu.

Zdroj fotografií: archiv Galerie města Plzně

V podzemních prostorách galerie je umístěna výstava s názvem Když a nebo, v níž se pěti pracemi představují Lukáš Dostálek a Jan Rouha. Jejich realizace se zabývají krajními možnostmi rozvinutí digitálního obrazu a ukazují hranice výrazových dosahů nových technologií.

Zdroj fotografií: archiv Galerie města Plzně

Kurátorem obou výstav je Karel Srb. Výstavy trvají od poloviny září do 13. listopadu 2022. Patří k nim i doprovodný program. V pátek 28. října v době Plzeňských oslav vzniku republiky bude Galerie města Plzně otevřena zdarma, v neděli 6. listopadu se koná workshop pro veřejnost a vstup do galerie je zdarma. Galerie města Plzně je otevřena od úterý do neděle vždy od 10:00 do 18:00 hodin s polední přestávkou od 12:00 do 12:30 hodin.

Text: Hana Josefová


Zveřejněno: 4. 10. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň