ÚvodO městěAktualityAktuality z městaFakulta pedagogická se velmi aktivně zapojila do boje s pandemií koronaviru

Fakulta pedagogická se velmi aktivně zapojila do boje s pandemií koronaviru

Studenti s pedagogy Fakulty pedagogické se od počátku vyhlášení nouzového stavu v České republice v polovině března kvůli šíření pandemie koronaviru zapojili do pomoci ostatním občanům. Začali především organizovat hlídání dětí zdravotnického personálu v nemocnici Privamed, doučovat děti online formou, pomáhají při dozoru v dětských domovech, zpracovávají materiály k problematice distančního vzdělávání, ale také například šijí roušky či nakupují seniorům. Fakulta také založila v polovině března na Facebooku skupinu Pomáháme v Plzeňském kraji. Kompletní nabídku pomoci, ale také výukové materiály a tipy pro učitele a rodiče, jak se v současné době věnovat vzdělávání dětí, fakulta nově zpřístupnila na webu Pro vás a vaše děti.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

„Pomoc našich studentů a zaměstnanců je velmi různorodá. Jsem hrdý, jak rychle zareagovali a začali hledat cesty, kde a jak být co nejužitečnější. Myslím, že všichni zasluhují velký respekt a uznání,“ komentuje zapojení studentů i zaměstnanců děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík.

Již od poloviny března začali studenti fakulty hlídat děti zdravotnického personálu v nemocnici Privamed, jedná se především o děti předškolního a mladšího školního věku. „Zpočátku chodilo do dětské skupiny 12 dětí, postupně se jejich počet snížil na šest až osm, nyní skupinu navštěvují dvě až tři děti,“ doplnil Pavel Mentlík. Pro hlídání nemocnice vyhradila jednu kancelář s hygienickým zařízením mimo nemocniční provoz a zajistila stravu a pojištění pro děti i studenty.

„Již na konci března se obrátili ředitelé dětských domovů v Plzeňském kraji na vedení naší fakulty s žádostí o pomoc při zajištění hlídání v dětských domovech. Okamžitě zareagovali naši studenti a ozvali se dětským domovům v Plzni a Stankově,“ připomněl další aktivity děkan Pavel Mentlík.

„Současně s vyhlášením nouzového stavu studenti fakulty založili skupinu na Facebooku Pomáháme v Plzeňském kraji, která byla vytvořena při naší facebookové stránce Fakulta pedagogická ZČU. Jejím prostřednictvím propojujeme dobrovolníky s těmi, kdo potřebují například donést nákup, doučovat děti online formou. K dnešnímu dni má skupina 860 členů, což je velkým úspěchem. Od počátku vzniku skupiny zde ale také probíhalo organizování dalších aktivit, jako je šití roušek a jejich distribuce,“ vysvětlil fungování Pavel Mentlík.

Důležitou roli sehrává fakulta v otázce zpracování materiálů k problematice distančního vzdělávání a možnosti online doučování dětí. Didaktici fakulty s odborníky z oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání při ZČU zpracovali infografiky, pro vysokoškolské i středoškolské učitele přinášejí zásady a základní návody pro on-line výuku. „Byly připraveny i více konkrétní návody pro synchronní a asynchronní výuku. Zatím byly vydány tři infografiky, které byly šířeny zejména po sociálních sítích a setkaly se s pozitivní odezvou,“ doplnil Pavel Mentlík.

Aktivity, které plzeňská Fakulta pedagogická nabízí veřejnosti, jsou nyní zveřejněny na webu Pro vás a vaše děti dostupném ze stránek fakulty https://fpe.zcu.cz. Učitelé a rodiče tam najdou také výukové materiály a tipy, které jim pomohou zvládnout výuku v současné situaci.

Podobně jako další pracoviště ZČU se Fakulta pedagogická zapojila i do celosvětového projektu Folding@home, který pro hledání léku proti nemoci covid-19 využívá volný výpočetní výkon počítačů. Pomáhají ale také 3D tiskárny fakulty, které vyrábí ochranné štíty.

„Na krizi, ať už delší nebo kratší, reaguje každý z nás různě. Stejně tak různorodě reagovali kolegové na našich katedrách, když se snažili z perspektivy svých oborů odpovědět na výzvy, které před nás současná koronakrize staví. Výsledky jejich úvah či umělecké tvorby vám budeme postupně představovat v seriálu Kreativita v době krize na webové stránce a na sociálních sítích fakulty,“ uzavřel děkan Pavel Mentlík.

Text: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 15. 4. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování