ÚvodO městěAktualityAktuality z městaDům na půl cesty usnadňuje vstup do života dospělých

Dům na půl cesty usnadňuje vstup do života dospělých

Fotografie: P. Holub

Den otevřených dveří (fotografie: P. Holub)

Středisko křesťanské pomoci Plzeň připravilo 8. října Den otevřených dveří ve svém Domě na půl cesty Bójka v Božkovské ulici v Plzni na Slovanech. Za město Plzeň, které činnost Střediska křesťanské pomoci finančně podporuje, se akce zúčastnil David Šlouf, radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem. Přítomna byla také Eva Trůková, místostarostka Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, a další hosté.

Posláním Domu na půl cesty Bójka, který je v současnosti jediným takovým zařízením v Plzeňském kraji, je pomoc mladým lidem, kteří nemají patřičné sociální zázemí nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci, s realizací jejich životních cílů, osobního zázemí a v dosažení společenského uplatnění.

„Chceme našim klientům pomoci postavit se na vlastní nohy a napomáhat jim k zařazení do běžného života tím, že jim poskytujeme ubytování, sociální poradenství, nezbytnou podporu pro posílení soběstačnosti při řešení krizových situací a dlouhodobých problémů, např. při hledání zaměstnání, při komunikaci s exekutory a podobně,“ uvedl Marek Novotný, ředitel Střediska křesťanské pomoci Plzeň.

Fotografie: P. Holub

Dům na půl cesty je určen mužům i ženám ve věku od 18 do 26 let, kteří nejsou schopni řešit své problémy vlastními silami. Pomocnou ruku tu najdou i lidé přicházející ze zařízení pro péči o děti a mládež, z náhradní rodinné péče, z vězení nebo ochranné léčby a osoby z nefunkčních rodin či z ulice. Ti všichni tu mohou najít ubytování až na jeden rok.

Dům na půl cesty nepřijme uživatele nelegálních návykových a omamných látek nebo závislé na alkoholu, osoby s duševní poruchou či poruchou chování a ty, kteří svým chováním mohou ohrozit sebe i druhé.

Kapacita Domu na půl cesty Bójka je osm lůžek v jednom dvoulůžkovém a dvou třílůžkových pokojích se společnou kuchyní. Sociální zařízení je společné, zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy.

Fotografie: P. Holub

Cena služby činí 3 500 korun měsíčně a zahrnuje poplatek za bydlení, užívání společných prostor, používání majetku a vybavení zařízení, spotřebu vody a energií a odvoz odpadů. Poradenské služby jsou poskytovány zdarma.

Středisko křesťanské pomoci Plzeň je nezisková organizace, která byla založena v roce 1991 Diakonií Evangelické církve metodistické jako azylový dům, později v roce 1997 jako terapeutická komunita pro léčbu závislostí na návykových látkách. Postupným rozvojem střediska vznikly další služby pro sociálně vyloučené – v roce 2008 sociální rehabilitace, v roce 2010 Dům na půl cesty Bójka a v roce 2015 terénní program pro osoby bez přístřeší.

Posláním Střediska křesťanské pomoci Plzeň je léčba závislosti na návykových látkách, pomoc s řešením nepříznivé sociální situace, podpora sociálního začlenění (návrat sociálně vyloučených na trh práce, pomoc při jednání s úřady) a pomoc mladým lidem po odchodu z dětských domovů, z nápravných ústavů či z ulice (ubytování, sociální zázemí, společenské uplatnění). Poskytuje i doprovody k lékařům, zprostředkování kontaktu s rodinnými příslušníky a podobně.

Text: Petr Holub


Zveřejněno: 9. 10. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace Smetanovské dny se otevře v novém okně
27.2. - 26.3.2020
Smetanovské dny
Web Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
13.3. - 13.3.2020
Hudební ceny Žebřík
Webová prezentace Blik Blik se otevře v novém okně
27.3. - 28.3.2020
Blik Blik
Web Slavnosti svobody Plzeň se otevře v novém okně
1.5. - 6.5.2020
Slavnosti svobody