ÚvodO městěAktualityAktuality z městaDo řešení dopravních přestupků zapojují plzeňští strážníci více moderní technologie

Do řešení dopravních přestupků zapojují plzeňští strážníci více moderní technologie

Městská policie Plzeň v rámci postihování dopravních přestupků na území města Plzně postupně ustupuje od nasazování tzv. „botiček“, které už od loňského roku nahrazuje moderními a efektivními „smart“ technologiemi. Tyto kroky umožňují, v souladu se schválenou koncepcí Městské policie Plzeň, maximálně efektivně využívat personálního potenciálu plzeňských strážníků.

Informativní upozorněníDíky automatizovanému systému dochází k oznamování dopravních přestupků příslušnému správnímu orgánu elektronickou cestou, a to přímo do jeho datové schránky. Jde o jednu z dynamicky se rozvíjejících forem řešení dopravních přestupků, které převážně spočívají v nesprávném zastavení a stání vozidel v ulicích města. K osazování vozidla tzv. „botičkou“ přistupuje městská policie již jen zcela výjimečně. Zejména tam, kde tento systém zatím nelze využít, nebo je potřeba zjistit konkrétní osobu řidiče nebo provozovatele motorového vozidla (např. cizinci mimo schengenský prostor).

Nově tedy řidič chybně zaparkovaného vozidla nedostane výzvu k projednání dopravního přestupku na obvodní služebně městské policie, ani botičku, ale pouze informativní upozornění o tom, že je důvodně podezřelý ze spáchání přestupku. Což pro něj v dané chvíli znamená pouze to, že na místě byl strážník, který prostřednictvím mobilní aplikace již přestupek zaznamenal do elektronického systému a nyní je již na správním orgánu, jak celou věc vyhodnotí a po uvážení všech okolností případně svým rozhodnutím stanoví výši sankce.

Takto nastavený systém garantuje větší efektivitu činnosti hlídek a strážníci se mohou v daleko větší míře soustředit na problematiku bezpečnosti osob a místních záležitostí veřejného pořádku. Tento způsob projednávání protiprávního jednání má pro nepozorné řidiče jeden nesporný benefit, a to ten, že řešení této nepříjemné situace již není spojeno s časovou prodlevou, kdy byli nuceni vyčkat u svého vozidla na příjezd motorizované hlídky, následně je čekalo projednání samotného přestupku a teprve poté došlo k sejmutí „botičky“.

Na závěr je třeba zdůraznit, že elektronickým oznamováním dopravních přestupků není v žádném případě dotčeno právo řidičů (provozovatelů) motorových vozidel uplatňovat své námitky či připomínky vůči celému procesu před místně a věcně příslušným správním orgánem.

Editace textu: Eva Barborková


Zveřejněno: 25. 5. 2023, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni