ÚvodO městěAktualityAktuality z městaDiakonie oslavila 30 let na západě

Diakonie oslavila 30 let na západě

foto: A. Jarošová

foto: A. Jarošová

Letos slaví Diakonie Českobratrské církve evangelické v západních Čechách 30 let a zároveň si připomněla 10 let od vzniku Diakonie Západ. Vedení organizace oslavu jubileí pojalo velkolepě. Ve středu 22. června odpoledne obsadila Diakonie nádvoří kulturního centra DEPO2015. Společně slavili zaměstnanci, klienti i široká veřejnost v rytmu electroswingu. Za město Plzeň přišel přítomné pozdravit náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města David Šlouf.

foto: A. Jarošová

„Zaměstnanci v sociálních službách zažívají obrovský nápor v jejich každodenní pracovní činnosti, a to jak po stránce fyzické, tak psychické. Za to vám patří obrovské díky,“ uvedl náměstek David Šlouf a doplnil: „V bývalém komunistickém Československu žili hendikepovaní dospělí i děti na okraji společnosti a společnost se na ně dívala z patra. To se změnilo až po letech. Já sám jsem si to uvědomil až v době, kdy jsme vyjeli poprvé za hranice na západ, kde jsme viděli, že hendikepovaní jedinci nežijí na okraji společnosti, ale v jejím středu. Tento trend se díkybohu podařilo přenést i do české společnosti, a to především pomáhajícím organizacím, jejímž lídrem je právě Diakonie. Za to vám patří obrovské díky. Do dalších let vám přeji jen to nejlepší, hodně energie, spokojených klientů a mnoho sponzorů.“

foto: A. Jarošová

„Návštěvníci si mohli doslova zažít Diakonii Západ, protože si vyzkoušeli různé činnosti, které vykonávají pečovatelé a sociální pracovníci od převozu klienta na vozíku překážkovou dráhou, po vyzkoušení speciálních pomůcek pro práci s těžce mentálně postiženými klienty. Oblíbenou atrakcí byl speciální stan, který měl napodobit certifikovanou místnost snoezelen, ve které klienti s mentálním postižením zažívají světelnou, zvukovou a hudební terapii. Děti si mohly vyšlápnout na háčkovanou věž, ze které poslaly přání nebo vzkaz Diakonii Západ až na podium, a velmi dobrou odezvu měla také velkoformátová výstava Zaostřeno na život, o kterou se postaraly nízkoprahové Kluby pro děti a mládež,“ popsala odpoledne v depu za Diakonii Anika Stulíková.

foto: A. Jarošová

Vyvrcholením odpoledního programu byla produkce DJ Papa Djanga se saxofonistou, ale také klavírní vystoupení klientky Míši, která využívá služeb chráněného bydlení v Přešticích. „Po její interpretaci Lotranda a Zubejdy se areálem nesl mohutný potlesk, který Míše vykouzlil úsměv na rtech. Vždyť o úsměvy klientů a zaměstnanců šlo na oslavách především,“ dodala Anika Stulíková.

foto: A. Jarošová

Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická.

foto: A. Jarošová

Diakonie Západ je jedním ze středisek Diakonie ČCE a už více než 30 let působí v regionu Plzeňského kraje. Poskytuje 11 druhů registrovaných sociálních služeb a další činnosti a ročně se stará o více než 3 000 klientů. Zaměřuje se na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny. Nabízí preventivní programy pro školy i veřejnost. Prostřednictvím dceřiné společnosti Možnosti tu jsou o. p. s. zaměstnává osoby s tělesným nebo mentálním znevýhodněním a sociálně podniká. Diakonie Západ zaměstnává více než 200 lidí z regionu, pečuje o více než 3 250 klientů a její roční rozpočet je více než 90 milionů korun.

foto: A. Jarošová

Význam slova Diakonie

Slovo diakonia pochází z řečtiny a znamená sloužit. Bible tak označuje příklad Ježíše Krista a jeho pomoc lidem slovem i činy. Z toho vychází služba křesťanů všem potřebným jako praktický projev víry. Diakoniemi jsou v prostředí reformovaných církví označována zařízení vyvíjecí aktivity v sociální oblasti (obdoba charity v římsko-katolické církvi).

Text: Adriana Jarošová


 

Zveřejněno: 24. 6. 2022, Adriana Jarošová

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň