ÚvodO městěAktualityAktuality z městaČeši se budou sčítat. Ze sčítání bude těžit i Plzeňský kraj

Češi se budou sčítat. Ze sčítání bude těžit i Plzeňský kraj

Na území desítek států, včetně většiny členů Evropské unie, se letos uskuteční sčítání lidu. V České republice začne v sobotu 27. března. Získané informace pomohou v následujícím desetiletí i rozvoji regionů.

Plánování sociálních služeb, přetrasování linek hromadné dopravy, rozdělování veřejných prostředků i aktualizované podklady pro zásah hasičů, to vše a mnohem více by se neobešlo bez přesných a komplexních informací, které každých deset let přináší sčítání lidu. Již více než 150 let se veřejná správa spoléhá na údaje ze sčítání lidu, které se v moderní historii Československa a později České republiky koná každých 10 let. Tato perioda je považována za přijatelné období, aby se shromážděná data dala využívat nejen pro tvorbu statistik, ale i při rozhodování o budoucnosti a lepším životě obyvatel i v tom nejmenším územním celku.

„Sčítání slouží nám všem. Je těžko představitelné, že by společnost mohla fungovat, aniž by o sobě měla ucelené informace. Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách – například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo při tvorbě územních plánů,“ uvedl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Sčítání 2021Podklady získávané při sčítání lidu pomáhají rozvíjet obce i celé regiony. Jedním z příkladů v Plzeňském kraji je Program stabilizace obnovy venkova, který ve zdejším kraji probíhá již 20 let. „Tento program je největším programem vzhledem k výši finanční podpory venkova v celé České republice. Vždy máme nějakou oblast rozvoje, napadá mě například socioekonomická. Každopádně pokud se budu chtít dotknout bydlení, tak lze uvést žádosti o získání dotace na výstavbu nebo obnovu obytných budov, a u toho se neobejdeme bez seriózních statistických dat k jejich zdůvodnění,“ doplnil Miloslav Michalec, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje.

„Venkovský ráz Plzeňského kraje potvrzuje vysoký podíl trvale neobydlených rodinných domů, které jsou užívány k individuálním rekreačním účelům. V posledních letech rostla bytová výstavba, zejména počet bytů v rodinných domcích. V roce 2019 se Plzeňský kraj umístil na 4. místě v mezikrajském porovnání, co do počtu dokončených bytů,“ dodal Miloslav Chlad, ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni.

Data ze sčítání představují důležité vstupní podklady i pro společnost E-rozvoj, jež spolupracuje na tvorbě dokumentů, které obcím pomáhají zlepšovat dopravní sítě. „Data ze sčítání nám pomáhají určit ekonomickou sílu obce v regionu – zda jsou tam atraktivní zaměstnavatelé, nebo naopak je to obec s převažující funkcí bydlení a lidé jezdí za prací jinam. Mapování pohybu obyvatel je důležité nejen při plánování dopravní obslužnosti, ale i například pro zaměření ekonomického rozvoje či zajištění dostupnosti služeb. Nejčastěji se na nás obrací menší obce, které chtějí připravit program rozvoje na období pěti až sedmi let s dlouhodobější strategickou vizí. Vypracovali jsme dokument Koncepce pro plzeňskou aglomeraci, který se týká Plzně a dalších obcí v plzeňské aglomeraci. Koncepce se dělá proto, aby se zmapovalo území a určilo se, jaké typy projektů budou na tomto území realizovány,“ řekl Petr Ponikelský ze společnosti E-rozvoj.

Sčítat se bude online i prostřednictvím tradičního formuláře

Cílem Sčítání 2021 je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života pro dalších deset let. Tentokrát je i s ohledem na epidemickou situaci primárně připravováno jako online sčítání, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se od 27. března do 9. dubna budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Svoji zákonnou povinnost tak mohou splnit z pohodlí domova a bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem. Pokud se občané nesečtou online, musí od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný sčítací formulář. Získat ho lze spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce je nutné odevzdat na poště nebo vhodit do poštovní schránky.

Sčítání 2021 na základě zákona řídí, koordinuje a zabezpečuje Český statistický úřad. Významným partnerem je Česká pošta, která zajišťuje především roznos a sběr listinných sčítacích formulářů a provoz více než 800 kontaktních míst Sčítání 2021.

Veškeré informace získají občané na:
www.scitani.cz

Editace textu: Adriana Jarošová

Přílohy

Zveřejněno: 2. 3. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody se otevře v novém okně
6.5. - 9.5.2021
Slavnosti svobody 2021

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování