ÚvodO městěAktualityAktuality z městaCeny Ladislava Sutnara byly uděleny na plzeňské radnici

Ceny Ladislava Sutnara byly uděleny na plzeňské radnici

Předávání Cen L. Sutnara (fotografie: H. Klust)

Předávání Cen L. Sutnara (fotografie: H. Klust)

Již posedmé byla v úterý 13. listopadu udělena výjimečným uměleckým osobnostem Cena Ladislava Sutnara. Česká malířka Helena Krbcová a čtyři zahraniční kreativní centra obdržely cenu v Obřadní síni plzeňské radnice z rukou děkana Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni Ladislava Mištery. Udílením cen výjimečným českým i zahraničním uměleckým a pedagogickým osobnostem i institucím navazuje Fakulta umění a designu ZČU na umělecký odkaz plzeňského rodáka a světově uznávaného designéra Ladislava Sutnara. Partnerem Ceny Ladislava Sutnara je město Plzeň.

Ocenění má podobu Sutnarova loga přetvořeného do prostorového objektu. Autorem je pedagog zdejší fakulty umění a designu Petr Vogel.

Cena Ladislava Sutnara byla poprvé udělena v roce 2012, získali ji například Cooper-Hewitt Smithsonian, Design Museum (USA), Museum of Modern Art v New Yorku (USA), Art Institute of Chicago (USA), Roger Remington (USA) či Lech Majewski (PL). Z českých osobností byli oceněni Karel Míšek, Jiří Šalamoun, Zdeněk Ziegler, Jiří Šetlík, Jan Solpera, Rostislav Vaňek či Tomáš Vlček.

Předávání Cen L. Sutnara (fotografie: H. Klust)

V letošním roce ocenění převzali:

Helena Krbcová

Cenu získala Helena Krbcová za její mimořádný přínos pro vzdělávání na poli fashion designu. Své studenty vede k reflexi jejich vztahu k životnímu stylu, vnímání dějinných událostí a k transformaci jejich obsahů do koncepčních výtvarných návrhů a realizací. Její svěřenci dosahují skvělých úspěchů na nejvýznamnějších mezinárodních studentských soutěžích, například na Arts of Fashion Competition v USA, či jsou jejich díla zastoupena ve špičkových sbírkotvorných institucích, například v MoMA New York. Helena Krbcová působí také v řadě odborných porot a věnuje se vlastní tvorbě.

ArkDes a Eric De Groat (Švédsko)

Za zásluhy na poli propagace architektury a designu a v oblasti inkubace a spin-off aktivit pro studenty a absolventy umění a designu získal cenu Eric De Groat, zástupce ředitele Švédského národního centra pro architekturu a design ArkDes. Posláním centra je zvýšit znalosti a kultivovat diskusi o tom, jak architektura a design ovlivňují běžný lidský život. Činí tak prostřednictvím vzdělávacích programů, zpřístupněním knihovny a sbírky čítající kolem čtyř milionů objektů světové úrovně badatelům i širší veřejnosti a spolupořádáním celé řady mezinárodních kurátorských a výzkumných projektů.

Gerrit Rietveld Academie (Nizozemsko)

Amsterodamská škola Gerrit Rietveld Academie, jež vznikla už v roce 1924, patří dlouhá desetiletí mezi světově nejvýraznější a nejprestižnější vzdělávací instituce svého druhu. Profesoři a absolventi této školy zaujímají nejvýznamnější pozice v mezinárodním kulturním dění. Jejich tvorba spoluurčuje vizuální prostředí, ve kterém žijeme. Ocenění získává za nesporný přínos v oblasti vzdělávání na poli designu a umění, jejich propagaci a kulturnímu působení.

Songshan Cultural and Creative Park (Tchaj-wan)

Songshan Cultural and Creative Park získal cenu za budování „mostu“ mezi současnou asijskou a světovou kulturní scénou. Je skvělým příkladem transformace brownfieldu ve funkční a kulturní centrum umožňující setkávání veřejnosti se současnou tchajwanskou kulturou a designem i jejím historickým kontextem, potažmo se současným světovým děním na uměleckém poli.

Stichting NDSM-werf (Nizozemsko)

Stichting NDSM werf Amsterdam obdržel ocenění za příkladnou podporu inkubace mladého živého umění, uměleckých řemesel a designu. NDSM werf je rozsáhlá a dynamická kreativní zóna, která vyrostla na původním území amsterdamského přístavu. Vytváří pódium pro mladou tvůrčí scénu, které jsou prozatím jen těžko dostupné tradiční expozice, výstavní síně a muzea umění. Svěží energie, otevřenost vůči experimentům v žánru crossover z tohoto centra vytvářejí magnet pro tvůrčí talent z celého světa. Nejedná se o izolovanou komunitu, ale centrum, které se těší velké pozornosti celé veřejnosti.


Zveřejněno: 14. 11. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování