ÚvodO městěAktualityAktuality z městaCenu města Plzně získal vědec Jindřich Matoušek ze Západočeské univerzity

Cenu města Plzně získal vědec Jindřich Matoušek ze Západočeské univerzity

Předání Ceny města Plzně (fotografie: M. Pecuch)

Předání Ceny města Plzně (fotografie: M. Pecuch)

Cenu města Plzně obdržel vědec Jindřich Matoušek ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) za vedení projektu automatické konzervace a rekonstrukce hlasu, jenž má pomoci zejména lidem, kteří kvůli vážnému onemocnění přijdou o hlasivky. Vědec ji z rukou plzeňského primátora Martina Baxy převzal 24. listopadu při kratším osobním setkání na radnici v Sále Luďka Pika. Kvůli koronavirovým opatřením se nemohlo tentokrát předávání ceny uskutečnit jako obvykle v Obřadní síni radnice při slavnostním ceremoniálu, jenž bývá přístupný veřejnosti.

„Cena města Plzně se udílí za významná vědecká díla v oborech společenských a přírodních věd nebo za rozvinutí technického pokroku novými technologiemi. Projekt konzervace a rekonstrukce hlasu, jenž pod vedením docenta Jindřicha Matouška přispěje k větší kvalitě života lidí, kteří přišli kvůli nemoci o hlasivky, bezesporu k významným počinům ve vývoji nových technologií patří,“ uvedl primátor Martin Baxa.

„Moc si tohoto ocenění vážím a beru to jako uznání nejen mé práce, ale i jako ocenění celého řešitelského týmu, který se na výzkumu podílí. Velké poděkování patří i našim projektovým partnerům, tedy Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole a komerčním firmám CertiCon a. s. a SpeechTech s. r. o. Bez našich partnerů by tento projekt nemohl být úspěšný. Nesmím zapomenout ani na Technologickou agenturu České republiky, bez jejíž podpory by projekt byl jen stěží realizovatelný,“ uvedl při přebírání ceny Jindřich Matoušek

Předání Ceny města Plzně (fotografie: M. Pecuch)

Na projektu Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii pracuje tým vědců ve výzkumném centru Nové technologie pro informační společnost (NTIS) při Fakultě aplikovaných věd ZČU. Může pomoci zejména pacientům, kteří o hlas přijdou vlivem nádorových onemocnění, kvůli nimž musí podstoupit totální laryngektomii, tedy operaci, při níž lékaři odstraní celý hrtan včetně hlasivek, ale využít jej mohou lidé i při jiných onemocněních. Technologie, která dokáže přečíst libovolný text a převést ho na hlas, je známá, avšak hlas namluvený profesionálním řečníkem zní strojeně a neosobně. Díky nově vyvíjenému systému budou moci lidé tuto technologii využívat ve spojení s vlastním hlasem, který si budou moci před operací nahrát i u sebe doma do takzvaného řečového balíčku, jenž představuje sadu vět. Po ztrátě hlasu pak mohou to, co chtějí svému okolí sdělit, napsat například do mobilního telefonu nebo počítače. Díky speciálnímu programu pak z tohoto zařízení zazní napsané věty nebo slova jejich vlastní hlasem. Tento fakt má mimo jiné podle odborníků dobrý vliv na psychiku pacientů i jejich blízkých.

Předání Ceny města Plzně (fotografie: M. Pecuch)

Doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D., absolvoval svá inženýrská i doktorská studia na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni, kde v současné době působí na Katedře kybernetiky a také jako vědeckovýzkumný pracovník ve výzkumném centru NTIS. Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast počítačového zpracování řeči, zejména syntézy řeči, a na aplikaci řečových technologií v každodenním životě. Je autorem či spoluautorem více než 150 odborných publikací a rovněž spoluautorem rozsáhlé monografie Mluvíme s počítačem česky, za kterou v roce 2006 obdržel od výboru Matice české literární cenu profesora A. Danilevského.

Předání Ceny města Plzně (fotografie: M. Pecuch)

Cena města Plzně je zakotvena ve Statutu města Plzně. Je určena zejména k ocenění fyzických osob nebo vědeckých kolektivů, případně právnických osob nebo jejich organizačních složek, za významná vědecká díla v oborech společenských věd, objevy v oboru přírodních věd nebo rozvinutí technického pokroku novými technologiemi. Cena může být udělena i za významné umělecké dílo spojené s Plzní.

Projekt TH02010307 Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Epsilon.

Projekt TH02010307 Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Epsilon.

Loni získala Cenu města Plzně lékařka Milena Králíčková. Profesorka Králíčková od roku 1996 pracuje na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, je lékařkou na Gynekologicko-porodnické klinice ve Fakultní nemocnici v Plzni a prorektorkou Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti. Cena jí byla udělena za studium příčin neplodnosti a důvodů selhání léčby neplodných párů.

Text: Marie Fialová

Fotogalerie

Zveřejněno: 24. 11. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace se otevře v novém okně
23.9. - 28.9.2022
Finále Plzeň

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň