ÚvodO městěAktualityAktuality z městaCenu města Plzně získá významná plzeňská lékařka Milena Králíčková

Cenu města Plzně získá významná plzeňská lékařka Milena Králíčková

Rada města Plzně schválila udělení Ceny města Plzně za rok 2019 profesorce MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D., špičkové plzeňské lékařce a pedagožce, za vedení projektů, které napomáhají zvýšení úspěšnosti léčby neplodnosti. Cena města Plzně bude profesorce Králíčkové předána 28. října v Obřadní síni radnice na náměstí Republiky v Plzni v rámci slavnostního shromáždění k 101. výročí vzniku samostatného Československa, na němž budou uděleny také Pečeti města Plzně.

„Paní profesorka Králíčková se od počátku své profesní dráhy věnuje tématům na průsečíku embryologie, gynekologie a porodnictví. Zaměřuje se na studium příčin neplodnosti a selhání léčby neplodných párů. Sleduje geneticky podmíněné příčiny, například vliv konkrétních mutací a vliv škodlivin v životním prostředí,“ popsal odbornou specializaci oceňované lékařky primátor města Plzně Martin Baxa.

Milena Králíčková pracuje od roku 1996 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Plzeň. V Biomedicínském centru a v Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni spolupracuje s týmem Ing. Jana Nevorala, Ph.D., na výzkumu pohlavních buněk.

V letech 1998 – 1999 pracovala profesorka Králíčková v Massachusettské všeobecné nemocnici v Bostonu (USA), kde se věnovala genetickým příčinám poruch plodnosti. Po svém návratu v roce 2000 obhájila titul Ph.D. a od té doby je výukovou i výzkumnou oporou Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, který nyní již devátým rokem vede.

Od samého začátku budování nového Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni byla Milena Králíčková aktivní členkou jeho vedení. Do týmu Výzkumného programu 2, který od počátku koordinuje, přivedla jak řadu mezinárodně uznávaných osobností z České republiky i zahraničí, tak mnoho talentovaných mladých vědeckých nadějí, které své zásluhy v Biomedicínském centru teprve získávají.

Od roku 2014 je doktorka Králíčková prorektorkou Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti a od roku 2019 i jednou z vůdčích osobností evropské univerzitní aliance 4EU+, jež koordinuje pařížská Sorbonna a tvoří ji kromě Univerzity Karlovy též univerzity z Heidelbergu, Kodaně, Milána a Varšavy.

„Milena Králíčková je také členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje, předsedkyní Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a ambassadorkou Fulbrightovy komise. Aktivně spolupracuje s několika týmy Západočeské univerzity v Plzni a s mnoha zahraničními kolegy z evropských i amerických univerzit,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Profesorka Milena Králíčková je autorkou více než 93 původních vědeckých prací, z toho 67 publikací v časopisech s tzv. impact faktorem, které již byly citovány více než 970krát, což dokumentuje dosah a ohlas její výzkumné práce.

Text: Eva Barborková


Zveřejněno: 10. 10. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Čistá Plzeň se otevře v novém okně
26.10. - 26.10.2019
Fest Čistá Plzeň
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
28.10. - 28.10.2019
Plzeňské oslavy vzniku republiky
Přejdete na článek Plzeň si připomene 30. výročí listopadu 1989 velkým projektem Cesta svobody
17.11. - 17.11.2019
Cesta svobody