ÚvodO městěAktualityAktuality z městaBudoucnost Rondelu Plzeňany zajímá

Budoucnost Rondelu Plzeňany zajímá

Představení studie Rondel (zdroj: ÚKRmP)

Představení studie Rondel (zdroj: ÚKRmP)

I přes tropické počasí se téměř padesát Plzeňanů přišlo seznámit do Sněmovního sálu plzeňské radnice ve středu 26. června se studií přestavby křižovatky zvané Rondel, kterou nechalo vypracovat město Plzeň spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky. Další stovky obyvatel sledovaly prezentaci studie on-line na webu Plzeň v kostce a na Facebooku Plzeň – oficiální stránky města, kde je možné nalézt záznam přenosu. Představené dopravní řešení vzniklo za spolupráce řady odborníků z řad zástupců města Plzně, Ředitelství silnic a dálnic České republiky a společnosti Woring, jež studii zpracovala. Studii odsouhlasilo Zastupitelstvo města Plzně jako nejvhodnější variantu, kterou se mají zpracovatelé dále zabývat.

„Vybrané řešení počítá s úrovňovou komunikací se třemi dopravními pruhy v obou směrech. Některé pruhy budou sloužit pro automobily a některé z pruhů budou vyhrazeny pouze pro MHD,“ popsal plány města technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Tramvajová trať je v návrhu vedená středem této komunikace, od které je oddělena travnatým pásem se stromy. Dopravu řídí tři světelné křižovatky, které zajistí její plynulost ve všech směrech. Podél komunikace jsou navrženy cyklostezky a chodníky pro pěší, které jsou od silnice i mezi sebou opět odděleny alejemi stromů.

Představení studie Rondel (zdroj: ÚKRmP)

Zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně představili občanům nejen vybrané řešení, ale také všechny další zpracované varianty přestavby Rondelu i jeho historický vývoj. Následovala diskuze k danému návrhu, ve které Plzeňany nejvíce zajímalo, jaká bude po přestavbě křižovatky plynulost a rychlost dopravy.

Mnoho dotazů se týkalo konkrétních technických řešení během přestavby a také například hlukových poměrů v oblasti po přestavbě. „Všechny podněty občanů máme zaznamenány a budeme se je snažit vypořádat v dalších dokumentacích, ať už v samotné přestavbě křižovatky Rondel nebo i u aktualizace územní studie Karlovarská. Hlukové posouzení bylo součástí původní studie, počítáme s ním i pro aktualizovanou studii,“ uvedla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Představení studie Rondel (zdroj: ÚKRmP)

„Dopravní prostupnost zvolené varianty jsme nechali ověřit simulací dopravního provozu, kterou provedl nezávislý zpracovatel. Ten do prověření zahrnul všechny předpokládatelné faktory, jakými jsou přirozené navýšení dopravy či například očekávaný nárůst počtu obyvatel v oblasti,“ řekl náměstek pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule. „Zároveň je potřeba počítat s tím, že s úpravami můžeme začít nejdříve po dokončení výstavby západní a východní části městského okruhu. V současné době prověřujeme, jakým způsobem máme při stavbě postupovat tak, aby byl zachován provoz jak tramvajové, tak silniční dopravy,“ dodal Michal Vozobule.

„Najít nejlepší řešení si vyžádalo spolupráci celé řady odborníků, kteří návrh připomínkovali a posuzovali z mnoha hledisek. Vzniklo celkem 7 různých variant, které hledaly řešení pro hlavní problémy tohoto území jako je špatný technický stav mostů i ostatních komunikací, které je potřeba znovu postavit, nebo je nahradit jiným řešením křižovatky,“ vysvětlil technický náměstek Pavel Šindelář. Vybraná varianta také musela obsahovat doplnění zastávek pro MHD, které je v současné době nedostatečné. Nachází se zde totiž více než jeden kilometr dlouhý úsek bez tramvajové zastávky. Zároveň se s nutnou rekonstrukcí nabízí možnost vytvoření kvalitnějšího prostoru městské třídy s lokálním centrem pro novou rezidenční čtvrť, která zde dle platného územního plánu může v budoucnu vzniknout. „Zvolená varianta úrovňové křižovatky nabízí řešení všech podmínek, které bylo potřeba splnit. Zároveň se tak docílí přesunutí silnice ze zátopové oblasti, ve které se nyní nachází,“ doplnil Pavel Šindelář.


 

Zveřejněno: 28. 6. 2019, Adriana Jarošová

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
2.6. - 3.6.2023
Inovujeme Plzeň
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni