ÚvodDopravaVize dopravyVize dopravy v Plzni

Vize dopravy v Plzni

 

Základní praktické informace

Silniční doprava

Dobré napojení Plzně na silniční síť je dáno její polohou na dálnici D5 spojující hlavní město České republiky Prahu s Německem, kde na hraničním přechodu Rozvadov/Waidhaus navazuje německá dálnice A6. Tato dálnice vede od českých hranic přes celé Německo až do Francie.

Plzeň je křižovatkou tří hlavních dopravních tepen evropské dopravní sítě:

  • E49 Německo – Vojtanov – Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice – Rakousko
  • E50 Německo – Rozvadov – Plzeň – Praha – Slovensko
  • E53 Německo – Cínovec – Praha – Plzeň – Železná Ruda – Německo

Veřejná regionální doprava

V Plzeňském kraji je veřejná osobní doprava zajišťována regionální železniční dopravou a veřejnou linkovou dopravou. Díky projektu Integrovaná doprava Plzeňského kraje (IDPK) je možné používat při cestování v Plzni a okolí jednotný jízdní doklad – předplatné jízdné IDPK nahrané na Plzeňské kartě. Území IDP  je od 1. července 2018 rozděleno na 39 nových tarifních zón – zóna 001 Plzeň (území města Plzně) a 38 vnějších zón. Integrovaná doprava Plzeňského kraje se tak rozšířila do celého kraje i do vybraných lokalit za jeho hranicemi.

Více informací o IDPK je na www.idpk.cz.

Městská hromadná doprava

Městská hromadná (veřejná) doprava v Plzni zahrnuje tramvajovou, trolejbusovou a autobusovou dopravu, přičemž vybrané linky trolejbusů a autobusů obsluhují i obce v okolí města Plzně. V rámci Plzně se cestující mohou navíc svézt množstvím regionálních autobusových linek, které pokračují za hranice města a spojují krajskou metropoli s okolními obcemi. Cestující mohou k dopravě po městě a do jeho okolí využít také vlaky na všech pěti železničních tratích, které procházejí Plzní.

Městskou hromadnou dopravu zajišťují Plzeňské městské dopravní podniky.

Více informací o MHD je na www.pmdp.cz.

Veřejná mezinárodní doprava

Plzeň je spojena s Evropou prostřednictvím autobusových linek směřujících do těchto významných měst: Amsterdam, Barcelona, Bern, Bonn, Brusel, Frankfurt nad Mohanem, Lucemburk, Londýn, Madrid, Mnichov, Paříž, Rotterdam, Stuttgart, Curych a další. Mezinárodní vlaky vyšší kvality spojují Plzeň s těmito městy: Bern, Dortmund, Frankfurt nad Mohanem, Kolín nad Rýnem, Košice, Mnichov, Norimberk, Stuttgart, Curych, Žilina.

Cyklistická doprava

Na území města Plzně vedou desítky kilometrů stezek pro chodce a cyklisty se smíšeným nebo rozděleným provozem. Plzeň leží na mezinárodní cyklotrase č. 3 Regensburg – Plzeň – Praha. Do Plzně dále vedou tři nadregionální cyklotrasy: cyklotrasa č. 31 vedoucí z Plzně do Nepomuku a Blatné, cyklotrasa č. 35 z Plzně do Manětína a Žlutic a cyklotrasa Přátelství č. 37 z Plzně do Neustadtu, která dále pokračuje do Norimberka a Paříže.

Čtyřciferné lokální cyklotrasy jsou z okolí Plzně svedeny na okružní cyklotrasu 2151 a na ní číselné značení těchto tras končí. Uvnitř území ohraničeného okruhem 2151 jsou číslem značeny pouze cyklotrasy nadregionální (č. 31, 35 a 37) a mezinárodní (č. 3). Ostatní trasy mají směrové ukazatele jen na jednotlivé části města, například Slovany, Černice či Doubravka.

Nejen pro cyklisty funguje informační portál s řadou tipů na cyklovýlety, užitečnými radami, odkazy a aktualitami www.plzenskonakole.cz.

Další užitečné odkazy: ČSAD autobusy Plzeň a.s.České dráhy a.s., České aerolinie, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., www.idpk.cz

Zveřejněno: 26. 3. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace se otevře v novém okně
23.9. - 28.9.2022
Finále Plzeň

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň