Západní okruh

 

Kontakty

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje:

  • tel. 377 172 417 - projektový manažer

Ohledně jednání ve věci technické přípravy stavby, tzn. dotazy ohledně projektové dokumentace, trasy stavby, vedení inženýrských sítí, termínů zahájení a dokončení stavby, realizace stavby, organizace výstavby atd… lze kontaktovat:

Odbor investic Magistrátu města Plzně

  • tel. 378 035 241 - vedoucí oddělení přípravy komunikací
  • tel. 378 035 202 - fax

Ohledně jednání ve věci věcných břemen a uzavírání smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen lze kontaktovat:

Odbor rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně

  • tel. 378 034 033
  • tel. 378 034 034

Zveřejněno: 25. 3. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
7.10. - 8.10.2022
Pilsner Fest

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň