Západní okruh

 

Úsek Křimická – Karlovarská (II. etapa)

Tato etapa propojí silnici II/605 (Křimická – Chebská) a silnici I/20 (E49 Karlovarská). Etapa naváže na předcházející část ještě před Křimickou (Chebskou ulicí). Křížení bude řešeno mimoúrovňově. Tato část okruhu začíná mostem přes silnici II/605.

Most je navržen jako třípólový o délce 50 metrů. Za tímto křížením okruh nastupuje na estakádu, kterou je překonána ulice Plzeňská, údolní niva řeky Mže, vlastní řeka Mže a silnice III/18050 Plzeň – Radčice. Délka estakády je 1,2 km a překoná celé záplavové území v údolí řeky Mže až k ulici V Radčicích.

Projektový snímek (pdf, 2 MB) se otevře v novém okně

Za Radčickou ulicí okruh pokračuje v zářezu terénu a jsou zde vytvořeny oboustranné zálivy pro hromadnou dopravu s pěším napojením směrem k Radčicím i K Zámečku. Dále okruh podchází biokoridor v kilometru 4,3 a pokračuje ke křižovatce Sylvánský vrch, kde je deltovitou mimoúrovňovou křižovatkou napojena tzv. jižní větev městského okruhu (pro případné prodloužení aleje Svobody přes „Berlín“). Samostatnou obslužnou komunikací se napojují též Radčice.

Sídliště Vinice – Sylván bude na okruh napojeno větví v délce 1,4 km, která vyústí do okružní křižovatky v ulici Na Chmelnicích.

Za křižovatkou Sylvánský vrch podchází okruh v kilometru 4,7 druhý koridor a smíšenou pěší a cyklistickou stezku. Dále podchází pěší a cyklistickou stezku v kilometru 5,2 a v kilometru 5,5 umožňuje výhledové napojení možných průmyslových areálů předpokládaných v této oblasti.

Na silnici I/20 Karlovarská je okruh napojen nově zřizovanou okružní křižovatkou umístěnou v blízkosti areálu Hasičského záchranného sboru Plzeňského sboru a zimního stadionu Košutka. Z této křižovatky je napojena Studentská ulice, původní Karlovarská ulice a další areály, které by měly vzniknout v blízkosti.

V části mezi napojením tzv. jižní větve a ulicí Karlovarskou je součástí této akce zřízení smíšených cyklistických a pěších stezek.

Kromě samotné komunikace bude stavba řešit překládky elektrického vedení, telefonních, plynových a vodovodních přípojek či řadů. Součástí stavby je rovněž založení zelených ploch osázených stromy a keři.

Pro II. etapu jsou vydána potřebná stavební povolení. Je zpracována zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a zpracována zadávací projektová dokumentace.

Předpokládané zahájení stavby II. etapy západního okruhu je plánováno na konec roku 2019 a její dokončení v roce 2023.

Zveřejněno: 20. 2. 2023, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
2.6. - 3.6.2023
Inovujeme Plzeň
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni