Západní okruh

 

Úsek Domažlická – Křimická (I. etapa)

Realizace I. etapy západní části městského okruhu, která propojila Bory, Skvrňany, Křimice, byla zahájena v září 2012 a zprovozněna v září 2014. Stavba stála 950 milionů korun včetně DPH, z toho se město Plzeň podílelo částkou 250 milionů korun včetně DPH. Ulice mezi Domažlickou a Chebskou ulicí byla pojmenována Regensburská.

Přemostění údolí Vejprnického potoka

Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Městský (západní) okruh, úsek Domažlická – Křimická (Chebská) v Plzni (I. etapa)

Pohled od sídliště Zadní Skvrňany na Borská pole. Na tomto území dojde k výstavbě mostu o délce 300m, který bude překonávat údolí Vejprnického potoka, železniční trať Plzeň- Domažlice a silnici II/203 (Vejprnická).

Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Pohled od sídliště Zadní Skvrňany směrem na Křimice, území ve kterém bude okruh překročen nadjezdem, umožňujícím propojení obslužné komunikace do zahrádkářské oblasti.

Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Pokračování komunikace směrem k průmyslové zóně mezi Skvrňany a Křimicemi, napojení okruhu na průmyslovou zónu a Zadní Skvrňany bude před tratí ČD Plzeň – Stříbro.

Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Trať ČD Plzeň – Stříbro podejde okruh pod mostem, který byl vybudován v rámci akce „Optimalizace železniční trati Plzeň – Stříbro“.

Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Most s traťí ČD Plzeň – Stříbro, který byl dokončen v roce 2007 a byl financován městem Plzní.

Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Pohled z blízkosti areálu Keramika Soukup na železniční most. V tomto území dojde ke křížení okruhu se silnicí II/605 Plzeň – Křimice.

Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Pohled z blízkosti areálu Keramika Soukup směrem na Radčice, kde bude pokračovat Městský ( západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni - II. etapa v tomto území dojde ke křížení okruhu se silnicí II/605 Plzeň – Křimice, křížení bude zajištěno mimoúrovňovou křižovatkou, která bude z části budována v I. etapě a z části v II. etapě.

Západní okruh (I. etapa)

Zveřejněno: 25. 3. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
7.10. - 8.10.2022
Pilsner Fest

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň