ÚvodDopravaDopravní stavby a projektyTřemošenský rybník - Orlík

Třemošenský rybník - Orlík

Silnice na Třemošnou bude čtyřproudá

Ředitelství silnic a dálnic České republiky buduje silnici I/27 v úseku Třemošenský rybník – Orlík, jde o projekt za 216,5 milionu korun bez DPH. Dvouproudou značně vozy zatíženou komunikaci v délce 1,6 kilometru rozšíří o další dva pruhy. To zvýší bezpečnost i plynulost provozu řidičů jedoucích ve směru z Plzně na Žatec a Most. V souvislosti s tím město Plzeň buduje novou 130 metrů dlouhou lávku pro pěší a cyklisty, jež překlene hlavní tah i železniční trať do Žatce. Lávka umožní bezpečné přecházení silnice od Kamenného rybníku směrem k arboretu Sofronka a Seneckému rybníku. Město také vybuduje veřejné osvětlení podél cesty od zastávky železnice Plzeň – Bolevec směrem k lávce. Za lávku i osvětlení zaplatí Plzeň zhruba 25 milionů korun včetně DPH, lávka by měla začít sloužit nejpozději do léta 2020.

Zahájení stavby silnice I/27 v úseku Třemošenský rybník - Orlík (foto: A. Jarošová)

Zahájení stavby silnice I/27 v úseku Třemošenský rybník - Orlík (foto: A. Jarošová)

Stavba silnice se částečně nachází na území původní středověké vesnice Borek, která byla zničena při obléhání města Plzně v období husitských válek kolem poloviny 15. století. Před zahájením stavby byl proveden záchranný archeologický průzkum, kdy bylo nalezeno množství zachovalých artefaktů. Jednalo se o velké střepy historických nádob na vaření a dopravu vody, kamenné základy budov, původní říční systém se zachovalou břehovou částí, původní cestu a lom s cihlářským jílem.

Stavba silnice I/27 Třemošenský rybník – Orlík je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zprovozněna by měla být v říjnu 2020. Stavbu bude provádět Společnost Třemošenský rybník, která sdružuje stavební firmy SILNICE GROUP a. s. a VÁHOSTAV – SK, a. s.

Stavba silnice I/27 v úseku Třemošenský rybník - Orlík

Stavba silnice I/27 v úseku Třemošenský rybník - Orlík

Zveřejněno: 3. 7. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování