ÚvodDopravaDopravní stavby a projektyTramvajová trať Borská pole

Tramvajová trať Borská pole

Na Borská pole povede nová tramvajová trať

Město Plzeň nechává prodloužit tramvajovou trať na Borská pole. Nová 1,3 kilometru dlouhá trať je budována od křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku po ulici U Letiště, a to včetně přemostění silnice I/27. Součástí projektu je také vznik nového terminálu městské hromadné dopravy v Dobřanské ulici i další práce. Stavbu realizuje dodavatelské konsorcium slovenských společností TSS GRADE a. s. a Doprastav a. s. a české společností Doprastav CZ, spol. s r. o., které zvítězilo ve dvoukolové soutěži, a to za částku 479,8 milionu korun bez DPH. Zprovoznění trati je v plánu 15. prosince 2019, všechny práce by měly skončit v květnu 2020.

Nová mostní tramvajová konstrukce na Borská pole

Nová mostní tramvajová konstrukce na Borská pole překlene I/27

Plzeň projekt a stavbu připravovala několik volebních období, do získání pozemků dala kolem 170 milionů korun. Město dlouhodobě posiluje městskou hromadnou dopravu, investuje do ní nemalé prostředky a tímto pokračuje ve své strategii. Na novém úseku trati vzniknou tři zastávky, a to u úřadu práce, před přemostěním silnice I/27 a na konečné.

Kromě trati a nového terminálu v Dobřanské ulici je součástí projektu také odstranění napojení trati do původní tramvajové smyčky v ulici U Borského parku, přestavba světelně řízené křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku, přestavba křižovatky Kaplířova – Dobřanská na okružní křižovatku, nové parkoviště v prostoru bývalých kasáren a další stavební úpravy vyplývající z nové dispozice ulic Klatovská třída, U Borského parku, Kaplířova, Dobřanská a U Letiště.

Stavba tramvajové trati má pomoci vyřešit dopravní situaci v expandující lokalitě Borská pole. Lokalitu zatím obsluhují pouze autobusy a jedna linka trolejbusu. Po vybudování tratě nebudou muset lidé přestupovat při cestách z centra k univerzitě, odpadne nárazové přetížení autobusů a vytvoří se podmínky pro vybudování chybějícího záchytného parkoviště. Lokalita Borských polí má zhruba 150 hektarů. Území prodělalo v posledních 20 letech výrazný rozvoj s různými typy zástavby. Nachází se tam průmyslová zóna s více než desetitisíci pracovními místy, obchodní centra, administrativní domy, bytové domy a univerzita.

Pro město je klíčová nejen trať, ale také přestupní terminál u úřadu práce, ten nově umožní přestup z příměstských autobusových linek z Přešticka a Nýřanska na linky MHD v Plzni, což zlepší dostupnost Plzně pro studenty Západočeské univerzity i zaměstnance pracující v průmyslové zóně Borská pole a sníží počet aut dojíždějících do Plzně.

Městu se na akci podařilo získat dotace z Operačního programu Doprava ITI a z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace pokryje 60 procent nákladů.

Uzavírka Kaplířovy ulice - objízdná trasa

Uzavírka Kaplířovy ulice - objízdná trasa

Zveřejněno: 3. 7. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování