ÚvodDopravaDopravní stavby a projektySilniční systém RoudnáSilniční systém města Plzně v oblasti Roudné

Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné

 

Plzeň disponuje v současné době radiálně okružním komunikačním systémem, přičemž hotová je většina radiál a v posledních dvaceti letech se budují především dopravní okruhy (vnitřní i městský). Nejsilnější tranzitní směr je plně pokryt dálničním obchvatem a tranzity v ostatních směrech jsou ve srovnání s vnitroměstskou dopravou velmi nízké. Intenzity dopravy v posledních několika letech víceméně stagnují, nejvíce zatížený profil leží v dolní části Karlovarské třídy, kde projede více než 50 000 vozidel v pracovním dni. Největší problém komunikační sítě spočívá dnes v napojení Severního předměstí, pro jeho vyřešení se připravují celkem 4 nové komunikace.

Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné řeší neuspokojivé dopravní propojení 60ti tisícového sídliště Severní Předměstí s centrem města Plzně. Cílem akce je vybudování nové komunikace propojující ulici Alej Svobody v současné době končící u FN a Tyršovu ulici v místě Na Rychtářce.

V současné době je doprava vedena převážně ulicí Karlovarská a přes most Generála Pattona, který není v dobrém technickém stavu a plánuje se jeho rekonstrukce, případně nahrazení mostem novým. V současnosti na této komunikaci a komunikacích k ní přilehlých vznikají v době dopravní špičky kolony, kterými je například zhoršen i příjezd vozů rychlé záchranné služby do Fakultní nemocnice Plzeň.

Součástí plánované stavby je i rekonstrukce části ulice Na Roudné, kde je vozovka, stejně jako inženýrské sítě v ní umístěné, na konci životnosti, dále jsou zde obyvatelé a domy zatěžovány vibracemi z projíždějících automobilů a jsou zde také překračovány hlukové limity.

Proto město Plzeň přistoupilo k plánu na realizaci stavby nového komunikačního systému, který je tvořen čtyřmi dílčími úseky.

  • Spustit video animaci Silniční systém Roudná

 

Zveřejněno: 3. 7. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody se otevře v novém okně
6.5. - 9.5.2021
Slavnosti svobody 2021

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování