Správa městských nemovitostí

Správu domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Plzně

Od 1. 1. 2009 zajišťuje společnost Obytná zóna Sylván a.s. správu domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Plzně. Pro nájemce městských bytů a nebytových prostor zajišťuje:

Realitní služby

Na základě mandátní smlouvy vykonává Obytná zóna Sylván a.s. realitní služby v oblasti pronájmů bytů a nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Plzeň. V současné době se poskytované služby týkají bytů s podlahovou plochou započitatelnou pro nájemné do 90 m2 s koeficientem kvality domu 1,0 a bytů bez ohledu na jejich výměru.

V případě jakýchkoliv dotazů na správce volejte Obytnou zónu Sylván a.s.