ÚvodBydleníBytové prostory

Bytové prostory

Od 1. května 2020 platí nová pravidla města Plzně pro nakládání s byty a pro uzavírání smluv o nájmu bytů. K tomuto datu byl ukončen dosavadní systém podávání „žádostí o byt“ a nově budou přijímány „žádosti o registraci na sociální a dostupné bydlení“. Veškeré žádosti o byt, kromě žádostí o byty zvláštního určení pro seniory a bezbariérové byty, budou zrušeny a zájemci o obecní byt se musí od 1. května 2020 zaregistrovat elektronicky. Nový model s sebou přináší transparentnější a uživatelsky srozumitelnější systém. Každá registrace je bodově hodnocena – zejména zdravotní stav žadatele, bytová potřeba, dluhy vůči městu apod., dále je pravidelně a neprodleně aktualizována například s ohledem na přestěhování, změnu zdravotního stavu, výpověď z nájmu bytu apod.

Uvolněné městské byty, vyjma bytů zvláštního určení pro seniory, jsou zveřejňovány na realitním portálu města a pomocí jedinečného přístupového kódu je možné se přihlásit k výběru nájemce. Pokud je občan v bytové nouzi, může se zaregistrovat a ucházet o byt. Na realitním portálu města Plzně najdou zájemci zároveň byty pro seniory, které jsou určeny pro osoby v předdůchodovém věku (tj. 2 roky před starobním důchodem), i uvolněné bezbariérové byty. Žádosti o byty zvláštního určení a bezbariérové byty podané do 1. května 2020 budou převedeny do registru žádostí a bude s nimi nakládáno podle původních pravidel. 

Od poloviny května 2020 zřizuje Odbor bytový Magistrátu města Plzně, v zájmu zvýšení komfortu služeb občanům, kontaktní místo pro bydlení na adrese Jagellonská 8, Plzeň. Radou, doporučením i pomocí jsou klientům k dispozici, každé pondělístředu od 8.00 do 17.00 hodin, pracovníci oddělení nájmu bytů a sociální pracovníci oddělení sociální práce a dostupného bydlení Odboru bytového Magistrátu města Plzně. K 30. dubnu 2020 bylo zrušeno přepážkové pracoviště na adrese Škroupova 5 a Martinská 2, Plzeň, telefonní seznam.

Volné byty jsou zveřejňovány na úřední desce Magistrátu města Plzně. Uzavření nájemní smlouvy k bytům je možné formou přihlášky k výběru nájemce na obsazení uvolněného bytu na dostupné bydlení s registrací nebo bez registrace.

Zveřejněno: 1. 5. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
24.9. - 29.9.2021
Finále Plzeň
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
30.9. - 1.10.2021
Inovujeme Plzeň
Web Dronfest se otevře v novém okně
2.10. - 3.10.2021
Dronfest

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování