ÚvodBydleníBytové prostory

Bytové prostory

Domy ve vlastnictví města Plzně jsou rozděleny do dvou skupin s koeficientem kvality domu, koeficient kvality domu 1 (maximální kvalita) a koeficient kvality domu menší než 1 (nižší kvalita). Rozdělení bylo provedeno v závislosti na stavebně-technickém stavu domu, lokalitě umístění domu apod.

Volné byty v domech s koeficientem kvality 1 jsou zveřejňovány na úřední desce Magistrátu města Plzně. Uzavření nájemní smlouvy k bytům v těchto domech je možné formou přihlášky k výběru nájemce na obsazení uvolněného bytu.

Podrobné informace a podmínky výběru budoucího nájemce jsou k dispozici na: Realitní portál města Plzně

Uzavření nájemní smlouvy k bytům v domech s koeficientem kvality menším než 1 je možné na základě žádosti o byt. Řešení bytové situace na základě žádosti o byt je určeno pro takové žadatele, kteří jsou příjemci pouze sociálních dávek nebo jejichž příjmy ze zaměstnání nedosahují minimální výše příjmů požadovaných pro výběr budoucího nájemce na základě přihlášky. Trvalé bydliště je v případě žádosti o byt a stejně tak zaměstnání (pokud to zdravotní stav a věk dovoluje) výrazně bodově zvýhodněno.

Pro podrobné informace a podmínky pro přijetí žádosti o byt jsou podávány u přepážkového pracoviště magistrátu, Škroupova 5, přízemí, č. dveří 17, popř. kontaktujte oddělení nájmu bytů Odboru bytového Magistrátu města Plzně, telefonní seznam.

Zveřejněno: 28. 11. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně