ÚvodBydleníBytové prostory

Bytové prostory

Od 1. května 2020 platí nová pravidla města Plzně pro nakládání s byty a pro uzavírání smluv o nájmu bytů. K tomuto datu byl ukončen dosavadní systém podávání „žádostí o byt“. Všechny uvolněné městské byty, vyjma bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením, jsou zveřejňovány na realitním portálu města. Za rok se uvolní kolem 150 bytů.

Pokud jste občan v bytové nouzi, můžete se zaregistrovat a pomocí jedinečného přístupového kódu je možné se přihlásit k výběru nájemce. Senioři a osoby se zdravotním postižením, pokud mají zájem o bydlení, které je určeno pro seniory a osoby se zdravotním postižením se musí zaregistrovat na https://byty.plzen.eu/registrace.

Pokud nemáte přístup k internetu či potřebujete pomoci, poradit, navštivte Kontaktní místo pro bydlení, Jagellonská 8, Plzeň – pondělí, středa 8:00 – 17:00 hod. Pokud se chcete objednat, využijte objednávací systém Úřad bez čekání nebo se můžete informovat na telefonním čísle 378 032 222, bydleni@plzen.eu. Kontakty na pracovníky Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování najdete v aplikaci telefonní seznam.

Na realitním portálu města Plzně najdou zájemci zároveň byty pro seniory, které jsou určeny pro osoby v předdůchodovém věku (tj. 2 roky před starobním důchodem), i uvolněné bezbariérové byty.

Volné byty jsou zveřejňovány na úřední desce Magistrátu města Plzně. Uzavření nájemní smlouvy k bytům je možné formou přihlášky k výběru nájemce na obsazení uvolněného bytu na dostupné bydlení s registrací nebo bez registrace.

Zveřejněno: 29. 10. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace se otevře v novém okně
23.9. - 28.9.2022
Finále Plzeň

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň