ÚvodBydleníAktualityZastupitelé prominuli dluh na poplatcích z prodlení u dvou městských bytů

Zastupitelé prominuli dluh na poplatcích z prodlení u dvou městských bytů

Zastupitelstvo města Plzně schválilo prominutí dluhu dotčeným osobám na poplatcích z prodlení u bytuThámově ulici 15 ve výši 273 tisíc korun a dotčeným osobám bytu Na Roudné 176 a to ve výši 1,491 milionu korun.

„Město prominulo dluh na poplatcích z prodlení v obou případech. Původní dluhy na nájemném a na zálohách na služby byly uhrazeny,“ připomněl David Šlouf, náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města.

O prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v bytě č. 2, Thámova 15 požádala seniorka, která nemá dostatek prostředků na úhradu dluhu. „V tomto případě se jedná o dluh na poplatcích z prodlení ve výši 273 tisíc korun. Původní dluh na nájemném a na zálohách na služby činil 61 636 korun. Ten je uhrazen. Poplatky z prodlení ve výši 273 tisíc korun představují 443 procent základního dluhu. Město se žadatelkou uzavřelo v roce 2012 dohodu o splátkách na splácení dluhu. Dohoda o splátkách nebyla dodržena, dlužnice splácela v nižších splátkách, než se zavázala, proto byla v roce 2014 dohoda ze strany města zrušena. Nicméně žadatelka splácela dluh stále a tento byl v červenci 2021 splacen. Následně správce vypočetl poplatky z prodlení a vyzval žadatelku k úhradě. Díky tomu, že žadatelka svým jednáním zabránila soudnímu řízení a následně zahájení exekuce, když dobrovolně splácela dluhy, nemohla využít institutu milostivého léta. Město se proto rozhodlo o prominutí dluhu tak, jako kdyby mohla institutu milostivého léta využít,“ vysvětlil první případ náměstek David Šlouf.

V druhém případě se jedná o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení u bytu Na Roudné 176. Dluh vznikl v souvislosti s užíváním bytu, jehož byly dotčené osoby nájemci do října 2011, kdy byl byt v rámci městské soutěže prodán třetí osobě. „Jedná se o dluh na poplatcích z prodlení ve výši 1,491 milionu korun. Původní dluh vzniklý v letech 2006 až 2011 na nájemném, na zálohách na služby a nedoplatku na vyúčtování byl ve výši 195 tisíc korun a ten je uhrazen. Poplatky z prodlení představují tedy 763 procent základního dluhu. Bývalá nájemkyně v minulosti uznala dluhy a město s ní v roce 2018 na její žádost uzavřelo dohodu o splátkách na splacení zůstatku dluhu na nájemném, zálohách na služby i na nákladech soudního řízení. Dohoda o splátkách byla dodržena, v prosinci 2021 byl dluh splacen. Paní tedy žádá o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení ve výši 1,491 milionu. Jako příčiny svého dluhu uvádí, že v době vzniku dluhu se nacházela ve velmi tíživé životní situaci, kdy za dramatických okolností s dětmi odcházela z bytu, ve kterém zůstal druhý nájemce, a proto se o dluhu dozvěděla až ve chvíli, kdy jej město chtělo vymáhat v exekuci. Tehdy sama aktivně dluhy začala splácet a požádala o splátkový kalendář. Ani tato žadatelka nemohla využít institutu Milostivého léta,“ doplnil David Šlouf.

Text: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 8. 3. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
22.9. - 27.9.2023
Finále Plzeň
Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
6.10. - 7.10.2023
Pilsner Fest

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni