ÚvodBydleníAktualityPříběhy úspěchů shrnují bytovou politiku Plzně za posledních osm let i připravované projekty

Příběhy úspěchů shrnují bytovou politiku Plzně za posledních osm let i připravované projekty

Více než 345 milionů korun prostavěla Plzeň za posledních osm let v bytové oblasti, na opravy a rekonstrukce svého bytového fondu kromě toho dala přes půl miliardy korun. A v projektech dostupného bydlení pro své občany pokračuje, aktuálně má vytipovány a schváleny lokality pro výstavbu zhruba 400 nových městských nájemních bytů s investicí 800 milionů až jedné miliardy korun. Město tím řeší bytovou nouzi mladých, hendikepovaných, seniorů, osob v krizi, samoživitelů a dalších. Přehled investic, hotových projektů, aktuální i připravované výstavby obsahuje brožura, již Plzeň vydala. Její součástí je i životní příběh deseti konkrétních osob, kterým pomohla. Dostupná je na webu města (sekce Sociální bydlení), vytištěná pak na Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně.

Brožura Příběhy úspěchů

Brožura Příběhy úspěchů (ilustrační fotografie: E. Barborková)

Brožura nazvaná Příběhy úspěchů má 73 stran, na nichž ukazujeme, co vše se v bytové politice města podařilo. U každého z projektů jsou i fotografie, u připravované výstavy máme vizualizace. Že má naše úsilí smysl, pak dokazují konkrétní osudy občanů popsané v poslední části. Jen od roku 2016 do května 2022 bylo občanům Plzně poskytnuto 1173 bytů,“ uvedl náměstek primátora David Šlouf, jenž za všemi projekty v oblasti bytové politiky stojí.

Brožura Příběhy úspěchů

Jeden z příběhů popisuje například osud invalidního důchodce, otce, samoživitele 7,5letých dvojčat. Na ně zůstal pan Radim sám, matka se o děti od narození nestará. Rodině chybělo stabilní zázemí, do června 2021 se osmkrát stěhovala, a to z důvodu nedostatku příjmů, hyperaktivity synů, nevyhovujících podmínek nebo neprodloužení nájemní smlouvy. Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování doporučil řešit situaci pana Radima a jeho dětí přednostně, rodina získala do nájmu byt vyčleněný pro osoby pečující o dítě se specifickými potřebami, chlapce se podařilo umístit do speciální základní školy, příležitostně také rodina čerpá pomoc od charity, zažádáno má o příspěvek na bydlení a také na péči o syny. „V novém bytě jsou od června 2021 a jsou velmi spokojeni. Pan Radim uvedl, že získal díky novému bydlení klid a už se tolik nebojí, co bude zítra. Má jistotu střechy nad hlavou pro sebe a děti. Váží si pomoci a možnosti sdílet své problémy i obavy týkající se finanční. Jak říká: Není na komplikovanou situaci sám,“ uvedla Karolína Vodičková, vedoucí magistrátního odboru.

Brožura Příběhy úspěchů

Město Plzeň je připraveno pomáhat i nadále. Všechny své volné nájemní byty (vyjma bytů zvláštního určení) zveřejňuje na webových stránkách www.byty.plzen.eu. Lidé v bytové nouzi, ohrožení ztrátou bydlení či patřící do nejzranitelnějších skupin pak mohou kontaktovat přímo městské Kontaktní místo pro bydlení sídlící v Jagellonské ulici 8, kde s registrací či přihláškou na byt zájemcům pomohou magistrátní úředníci. Kontaktní místo je žadatelům k dispozici každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin.

Text: Eva Barborková


Zveřejněno: 19. 8. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni