ÚvodBydleníAktualityPlzeň si nechá ve svém vlastnictví další pozemky pro bytovou výstavbu

Plzeň si nechá ve svém vlastnictví další pozemky pro bytovou výstavbu

Magistrát města Plzně vytipoval na území krajské metropole lokality, na kterých by bylo možné zahájit výstavbu bytových domů pro vybrané cílové skupiny obyvatel či pro komerční výstavbu.

„Již v roce 2021 Rada města Plzně schválila ponechání vytipovaných pozemků v majetku města Plzně pro budoucí výstavbu bytových domů z finančních prostředků města Plzně. Jedná se o pozemky, na kterých by bylo možné zahájit výstavbu bytových domů pro vybrané cílové skupiny obyvatel města Plzně. Nyní jsme doplnili daný seznam o další pozemky na území města Plzně, vytipované ve spolupráci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Obytné zóny Sylván a Odboru bytového Magistrátu města Plzně. Všechny nově zařazené lokality budou prověřeny zastavovacími studiemi, ze kterých dojde k upřesnění možných parametrů výstavby obecního bydlení či jiných využitelných komerčních prostor,“ vysvětlil David Šlouf, náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města.

„Nově jsou do seznamu zařazeny lokality Vejprnická/ Skvrňanská, lokalita Pařížská, Divadelní a Boettingerova,“ upřesnil David Šlouf.

Lokalita Vejprnická/Skvrňanská

Z této lokality je doporučen k ponechání pro bytovou výstavbu bytových domů pozemek p. č. 2493/2 v k. ú. Skvrňany. Dle územního plánu se jedná o plochu smíšenou obytnou, lokality Přední Skvrňany a Jíkalka, pro území je zpracovaná územní studie „Plzeň, Skvrňanská – Vejprnická, - Na Jíkalce,“ jako podklad pro rozhodování v území.

Lokalita Pařížská

V území se připravuje záměr na dostavbu objektu Povodí Vltavy, státní podnik, se kterým je nutno posuzovaný záměr koordinovat – jedná se o západní část p. č. 981/1 a p. č. 982 v k. ú. Plzeň (zde je žádoucí směna za část pozemku p. č. 2317/1, k. ú. Valcha, ve vlastnictví Povodí Vltavy, státní podnik). Z tohoto důvodu je k ponechání pro bytovou výstavbu určena jen část pozemků při ulici Pařížská. Pro dostavbu bloku jsou zpracovány koncepční dokumenty Revitalizace centrální oblasti a regulační podmínky, které umožňují dostavbu bytovými domy.

Lokalita Divadelní

Koncepční dokument Revitalizace centrální oblasti umožňuje dostavbu bloku – je zde však problematická návaznost na objekt na pozemku p. č. 10141 k. ú. Plzeň. Doporučeno k ponechání pro bytovou výstavbu bytových domů.

Lokalita Boettingerova

Na území se vztahuje zpracovaná dokumentace „Projekt regenerace sídlišť Plzeň – Bory“, jako podklad pro rozhodování v tomto území. Doporučeno k ponechání pro bytovou výstavbu bytových domů.

Text: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 1. 9. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
2.6. - 3.6.2023
Inovujeme Plzeň
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni