ÚvodBydleníAktualityBytová politika Plzně prošla revolucí. Město má již druhou Koncepci sociálního a dostupného bydlení. Připravuje další rekonstrukce bytů

Bytová politika Plzně prošla revolucí. Město má již druhou Koncepci sociálního a dostupného bydlení. Připravuje další rekonstrukce bytů

Plzeň v posledních letech prošla revolucí v oblasti bytové politiky a zapojení sociálních pracovníků. Přístup města je ojedinělý v rámci celé České republiky. Základním dokumentem je již druhá Koncepce sociálního a dostupného bydlení na roky 2019 až 2022, ta předchozí platila v letech 2016 až 2019. Desítky projektů řeší bytovou nouzi mladých, hendikepovaných, seniorů, lidí ohrožených ztrátou bydlení, osob v krizi, samoživitelů a dalších. Město má připravené další projekty v oblasti bytové, například rekonstrukci domů v Kotkově ulici, Bolzanově 22, Smetanových sadech 9 nebo nový bytový dům v Malesicích. Za všemi projekty stojí náměstek města pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města David Šlouf.

Ilustrační foto: předávání bytů v Zátiší

Ilustrační foto: předávání bytů v Zátiší

„Od roku 2014 probíhají změny v bytové politice s cílem zlepšit využitelnost městských bytů a postupně navýšit jejich počet. V roce 2015 mělo město, z důvodu špatného technického stavu, celkem 311 dlouhodobě volných bytů, které byly postupně opraveny. Od roku 2016 do konce roku 2022 město vybuduje 305 nových bytů, a to novou výstavbou nebo rekonstrukcí stávajících nevyhovujících bytů. Největší počet nových bytů vzniká revitalizací lokality Zátiší, kde v září 2022 bude dokončena výstavba dalších celkem 102 bytů. Původně v lokalitě bylo pouze 92 bytů. V první etapě již bylo zkolaudováno 77 bytů – všechny byty mají již své nájemce. Kromě bytů zde byly vybudovány i nebytové prostory – najdeme zde kadeřnictví a snad se brzy podaří otevřít obchod s potravinami, který má již svého provozovatele. Díky této velmi rozsáhlé výstavbě za 420 milionů korun došlo k výraznému zlepšení podmínek života pro ostatní obyvatele lokality,“ zhodnotil náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města David Šlouf a doplnil: „Jsem spokojený, že se nám podařilo bytovou oblast rozhýbat a propojit se sociálními pracovníky. Ještě větší radost mi ale dělá fakt, že za každým projektem jsou příběhy konkrétních lidí v nouzi, jimž jsme pomohli.“

„Roky práce s Koncepcí nebyly jen o výstavbě a rekonstrukci nových bytů, ale zvýšená péče se věnovala i stávajícímu bytovému fondu. Nastavil se efektivnější způsob oprav bytů a domů. Došlo ke změně pravidel pro získání městského bytu, včetně zavedení celé řady inovativních nástrojů. Od roku 2016 do května 2022 bylo poskytnuto občanům města Plzně celkem 1 173 bytů. Toto číslo zahrnuje nově vzniklé, rekonstruované či tzv. vizualizované byty,“ doplnil David Šlouf.

Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019-2022 se připravovala v roce 2018 a vycházela z v té době dostupných, informací, trendů a strategických dokumentů. Nejvíce ohroženými cílovými skupinami v bytové nouzi jsou lidé na začátku a na konci pracovní kariéry. „Pokud si chce město Plzeň udržet ve městě, které nabízí dostatek pracovních příležitostí, mladé lidi, absolventy škol, je nutné jim nabídnout adekvátní bydlení, startovací byty. V roce 2018 nebyli mladí lidé do 35 let cílovou skupinou, které by se bytová politika prioritně věnovala, a ani to neumožňoval stávající systém žádostí o byty, a to i přesto, že v roce 2018 žilo v Plzni celkem 26 887 obyvatel ve věku 20-34 let a například vysokoškolské vzdělání absolvovalo v roce 2017 celkem 2 908 studentů,“ uvedl David Šlouf.

Ilustrační foto: nové domy a byty v Zátiší

Ilustrační foto: nové domy a byty v Zátiší

V roce 2021 byl spuštěn nový systém získání městského bytu. Všechny volné byty vyjma bytů zvláštního určení se zveřejňují na webových stránkách byty.plzen.eu. Díky tomuto novému systému má Odbor bytový a Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně dostatečné množství dat o zájemcích o městské bydlení z tzv. registru na dostupné bydlení. Data z registru se budou vyhodnocovat do nově připravované koncepce, která by měla být hotová na jaře 2023, a díky tomu bude možné lépe a přesněji definovat plán výstavby městského bydlení. „Registr k polovině června 2022 obsahuje 614 žádostí z řad seniorů a osob se zdravotním postižením, 408 žadatelů – rodin a jednotlivců do 35 let a 335 samoživitelů do 35 let,“ řekl Zdeněk Švarc, vedoucí magistrátního odboru bytového.

V plnění plánu bytové výstavby pokračuje město i v roce 2022, kdy bude dokončena přestavba ubytovny Plachého 52 na 14 nových bytů. V druhé polovině roku 2022 začne rekonstrukce domů v Korandově ulici.

Došlo k silnému propojení bytové politiky a sociální politiky. „Se sociální prací se nejvíce setkáme v nastavení systému prevence ztráty bydlení, řešení sousedského soužití a zejména v nastavení systému sociálního bydlení. Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná definice sociálního bydlení ani na úrovni Evropské unie, město Plzeň si jej definovalo jako bydlení s podporou sociálního pracovníka. Za celou dobu bylo v institutu sociálních bytů začleněno 96 bytů, z toho 23 pořízeno z dotací, a tak bylo podpořeno 106 domácností se 74 dětmi. Ke dni 31. 5. 2022 je sociální prací podporováno 67 domácností,“ doplnila Karolína Vodičková, vedoucí magistrátního odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování.

V roce 2020 došlo ke kompletní změně pravidel pro nakládání s městskými byty a uzavírání nájemních smluv. Veškeré uvolněné byty v majetku města jsou zveřejňovány na webu https://byty.plzen.eu, vyjma bytů zvláštního určení. Současně s touto změnou bylo otevřeno Kontaktní místo pro bydlení, moderní nástroj bytové politiky. Plzeňské místo pro bydlení odbaví průměrně 180 klientů měsíčně.

Koncepce si dala také za cíl zajistit pozemky na novou výstavbu. Byly vytipovány a následně schváleny Radou města Plzně lokality pro výstavbu cca 400 městských nájemních bytů: na Světovaru, v Zátiší, Na Kovárně, Tylova-Korandova, v Liticích, Domažlická-Vejprnická, na pravé straně od Karlovarské ulice u lokality Pod Záhorskem a ve dvou prolukách ulic Na Jíkalce a Plachého, které by měly být do budoucna zastavěny městským nájemním bydlením. Další možnosti a pozemky pro výstavbu bytů jsou dále vyhledávány.

Připravované projekty nové výstavby

Rekonstrukce domu Kotkova: zastupitelstvo města schválilo vloni rekonstrukci domů v Kotkově ulici a aktuálně projektant vypracovává studii. Plánuje se rekonstrukce 40 až 50 větších bytů o dispozicích 2+1 a 3+1 pro mladé lidi a seniory. Odhadované náklady jsou 52 milionů korun, s realizací by se mělo začít v příštím roce.

Rekonstrukce domů Bolzanova 22, Thámova 31 a Tělocvičná 11: pro seniory a osoby se zdravotním postižením by mělo vzniknout 18 bytů za 39 milionů korun. Nyní se zpracovává projektová dokumentace, doba realizace je odhadnuta na roky 2023 a 2024.

Rekonstrukce domu Smetanovy sady 9: město plánuje kompletní revitalizaci domu v centru města. V rámci projektu budou vybudovány vizualizované byty a zrekonstruovány tři nebytové prostory. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Vzniknout by mělo osm bytů za 31 milionů korun v letech 2024–2025.

Nový Šuferajn, bytový dům Malesice: bytový dům, původně určený k prodeji, byl rozhodnutím zastupitelstva ponechán ve vlastnictví města Plzně. Celý objekt je ve velmi špatném technickém stavu, a proto většina z bytů není obývána nájemci. V rámci navržených oprav bude stávající nevyhovující objekt zbourán a na jeho místě bude postaven nový dům s 12 bytovými jednotkami. Odhadované náklady jsou 45 milionů korun, realizován by měl být v letech 2024 a 2025.

Text: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 11. 7. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
31.3. - 31.3.2023
Hudební ceny Žebřík