Územní plán Plzeň

 

Základní informace

Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně (STAV MMP) je úřadem územního plánování (§6 zák. č. 183/2006 Sb.), tj. je m.j. pořizovatelem územního plánu.

Kontaktní adresa:
Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně, Škroupova 4, Plzeň

Kontaktní osoby:
Ing. Tomáš Benda
Mgr. Hana Slámová

Tel.: 378 034 110
Fax: 378 034 102
E-mail: bendat@plzen.eu

Projektantem (=zpracovatelem) územního plánu je Útvar koncepce a rozvoje města Plzně – viz jeho samostatné internetové stránky:

Mapu Územního plánu Plzeň lze zobrazit v aplikaci GIS - mapový portál.

 

Zveřejněno: 27. 12. 2016, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně