ÚvodObčanÚřadVeřejné dokumentyRozpočetRozpočet města Plzně na rok 2017

Rozpočet města Plzně na rok 2017

Rozpočet schválený usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 622 ze dne 15. 12. 2016 je k dispozici v příloze tohoto článku.

Rozklikávací rozpočet města

Pro snadnější orientaci v rozpočtu města a jeho plnění je připraven strukturovaný přehled závazných ukazatelů rozpočtu města ve členění Statutární město Plzeň celkem, Magistrát a jednotlivé městské obvody.

Data rozpočtu jsou v rámci roku aktualizována v návaznosti na projednání příslušných podkladů v orgánech města, tzn.:

  • schválený rozpočet na daný rok – po schválení rozpočtu města v zastupitelstvu města (prosinec předchozího roku),
  • upravený rozpočet a plnění rozpočtu k 30. 6. – po přijetí informativní zprávy o plnění rozpočtu města v zastupitelstvu města (září daného roku),
  • upravený rozpočet a plnění rozpočtu k 31. 12. – po schválení závěrečného účtu města v zastupitelstvu města (květen následujícího roku).

Spustit aplikaci ROZPOČET MĚSTA PLZNĚ

Přílohy

Zveřejněno: 21. 12. 2016, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně