ÚvodObčanÚřad Granty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Podrobné informace získáte v konkrétních článcích.

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách http://dotace.plzen.eu. Informace obsažené na této stránce jsou pravidelně aktualizovány v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
Podpora aktivit k technickému vzdělávání 
Podpora tělovýchovných aktivit 
Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti školství a mládeže pro rok 2016 
Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2016 
Grantový program Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plznědo 31.5.2016
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2016do 4.4.2016
Podpora kongresového turismuceloročně
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2016do 31.7.2016
Tříletý dotační program na podporu realizace festivalu „Smetanovské dny“ na období 2016 - 2018 
Tříletý dotační program na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2017-2019do 31.5.2016
Čtyřletý dotační program na podporu realizace projektu „Festival Finále Plzeň“ na období 2016 - 2019 
Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2016 - 2019 
Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti 
Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů 
Vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2016 v oblasti kultury
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
Dotační program v oblasti Podpora zdravotně znevýhodněných občanůdo 30.9.2016
Dotační program v oblasti Integrace cizinců a podpora menšinových aktivitdo 29.2.2016
Dotační program v oblasti Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblastido 29.2.2016
Dotační program v oblasti Aktivity prorodinné politikydo 29.2.2016
Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání žádostí o dotaci na rok 2017do 27.7.2016
Dotační program „Bezbariérovost"do 27.7.2016
  
Dotace v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence 
Dotace z Komise protidrogové a prevence kriminality RMP 
Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2017do 19.7.2016
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti v roce 2016do 31.5.2016
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
Program „Plzeňské podnikatelské vouchery“ 

 

Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2017

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně oznamuje, že v termínu od 12. července do 19. července 2016 je možné podávat žádosti…

Zveřejněno: 22. 6. 2016, Martin Pecuch
Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání žádostí o dotaci na rok 2017

„Kofinancování sociálních služeb pro rok 2017“(napojení na rozpočet města).

Zveřejněno: 21. 6. 2016, Martin Pecuch
Vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2016 v oblasti kultury

Formuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2016 v oblasti kultury

Zveřejněno: 21. 6. 2016, Martin Pecuch
Dotační program „Bezbariérovost"

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, na základě usnesení Rady města Plzně č. 701 ze dne 9. 6. 2016 vyhlašuje výzvu k předkládání…

Zveřejněno: 13. 6. 2016, Martin Pecuch
Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2016

Průběžný dotační program v oblasti kultury pro rok 2016 „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů“

Zveřejněno: 19. 2. 2016, Martin Pecuch
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2016

Je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem je pomoc zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně získat finanční prostředky na…

Zveřejněno: 8. 6. 2016, Martin Pecuch
Zateplování veřejných budov města Plzně s podporou EU

Na podzim letošního roku město Plzeň dokončilo další tři projekty „úspory energie“ spočívající v zateplení veřejných budov.

Zveřejněno: 22. 10. 2015, Martin Pecuch
Dotace z Fondu životního prostředí

Fond životního prostředí (FŽP) je trvalým účelovým fondem města, který byl zřízen jako podpůrný finanční zdroj v oblasti tvorby a ochrany zdravého…

Zveřejněno: 9. 7. 2015, Martin Pecuch
12

Tradiční akce města Plzně

2.7. - 15.7.2016
Don Quijote