ÚvodObčanAktualityZ městaPlzni se daří, i v roce 2017 ji čeká řada projektů

Plzni se daří, i v roce 2017 ji čeká řada projektů

 

Eva Herinková, náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí

Náměstkyně Eva HerinkováMěsto uvedlo do provozu třetí vůz Senior Expresu a v roce 2017 počítá se čtvrtým. Od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky jsme získali dotaci pro Dětskou skupinu Malíček. Úspěšným pilotním projektem se stal kurz pro seniory „Nedám se!“. V oblasti sociálního bydlení vznikla Koncepce sociálního a dostupného bydlení na území města Plzně na období 2016 až 2020 a v jejím rámci zahájíme příští rok tříletý projekt Pilotní ověření sociálního bydlení v obci. Koncem letošního roku byla zpracována studie zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání v oblasti sociálních služeb a v roce 2017 se bude pracovat na novém Katalogu poskytovatelů sociálních služeb.

V oblasti školství jsme vypracovali strategický dokument Místního akčního plánu vzdělávání. V roce 2017 plánujeme investovat na našich školách za podpory dotačních titulů ITI částku minimálně 20 milionů korun do projektové přípravy i realizace odborných učeben včetně vybavení s vazbou na bezbariérovost. Dále jsme finančně podpořili prodlouženou provozní dobu ve většině mateřských škol, službu chceme zajistit i v dalších letech. Letos jsme poprvé udělili ocenění pedagogům i pracovníkům základních a mateřských škol za jejich významné počiny a celoživotní práci. Je to důkaz toho, že si práce ve školství velice vážíme.

Zveřejněno: 2. 1. 2017, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

2.3. - 23.3.2017
Smetanovské dny
20.4. - 26.4.2017
Finále Plzeň